Kvalitet
Objavljeno 13 septembar, 2017

Etaloniranje, isto kao i ispitivanje i uzorkovanje, predstavlja svakodnevnu aktivnost koja se odvija u više od 60 000 laboratorija širom sveta. Postavlja se pitanje kako laboratorije mogu da ubede svoje korisnike u pouzdanost njihovih rezultata?

Opširnije...

Objavljeno 13 septembar, 2017

Резултат слика за iso 37001Privredna komora Srbije, u saradnji sa Institutom za standardizaciju Srbije, poziva Vas da, u okviru Javne rasprave, učestvujete na okruglom stolu: „Predstavljanje novog standarda SRPS ISO 37001:2017 - Sistemi menadžmenta protiv mita - Zahtevi sa uputstvom za korišćenje“.

Opširnije...

Objavljeno 13 septembar, 2017

Do septembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

Opširnije...

Objavljeno 13 septembar, 2017

Standard BAS IEC 60050-731:2017  usvojen metodom prijevodaPrvo izdanje bosanskohercegovačkog standarda BAS IEC 60050-731:2017, Međunarodni elektrotehnički rječnik - Poglavlje 731: Optički komunikacioni sistemi,  prijevod je engleske verzije međunarodnog standarda IEC 60050-731:1991 i njegove korekcije IEC 60050-731:1991/COR1:1992, International Electrotechnical Vocabulary - Chapter 731: Optical fibre communication.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Konkurs za saradnike

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet