Kvalitet

Konsultantske organizacije

Poštovani posetioci,

U nastavku se nalazi referentni spisak konsultantskih organizacija u Srbiji. Baza je trenutno u fazi unapređenja, te svakodnevno očekujte nove unose, odnosno predstavljanje novih preduzeća koja pružaju konsultantske usluge iz oblasti kvaliteta.

Za svaku pojedinačnu organizaciju možete preuzeti .pdf dokument sa svim informacijama iz baze, koji možete pronaći ispod kontakt podataka svake organizacij.

Svrha postojanja i cilj konsultantskih organizacija je da usmeravaju, pomažu i olakšavaju organizacijama da definišu, dokumentuju, uspostave i stalno poboljšavaju svoj sistem rada zasnovan na principima kvaliteta i međunarodnim standardima.

protect chem logo 1Protect chem d.o.o. je osnovan kao porodično preduzeće 2014 godine. Protect chem d.o.o. vrši konsalting u vezi sa upravljanjem hemikalijama, i unapređenjem upravljanja organizacijama.

Opširnije...

OPIK se bavi pružanjem konsultantskih usluga, obrazovanjem i projektovanjem u oblasti upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda u prehrambenoj i procesnoj industriji.

Opširnije...

 

Agencija za konsalting i menadžment poslove  „Consult ADQM“  iz Beograda, bavi se konsalting poslovima i obukama zaposlenih u domenu različitih sistema menadžmenta, inovacija i unapređenja poslovanja.

Opširnije...

AN Lab Co d.o.o. (ANL) je preduzeće sa sedištem u Beogradu, nudi usluge konsultacija organizacijama iz različitih oblasti rada bez obzira na veličinu organizacija.

Opširnije...

Trkulja Consulting doo osnovan je 2010. godine. Osnovna delatnost firme je konsalting u oblasti uspostavljanja/implementacije, održavanja i unapređivanja menadžment sistema.

Opširnije...

OQuality LOGO.jpgOQuality osnovan je 2009. godine. Osnovna delatnost firme je konsalting u oblasti implementacije, održavanja i unapređivanja menadžment sistema:

Opširnije...

Agencija za konsalting "Q-System" sa sedištem u Kragujevcu je osnovana 2005 sa misijom da svojim delovanjem poboljša efektivnost i efikasnost poslovanja organizacija u regionu (prostor bivše Jugoslavije) - u svim sferama privrede, pružajući im najnovija znanja, metode i tehnike u oblasti sistema upravljanja.

Opširnije...

Evrosimoski logoEVROSIMOVSKI Consulting je konsultantska kompanija sa renomiranim portfoliom konsultantskih usluga i prepoznatljivom bazom klijenata, uključujući preduzeća, državne institucije, organe državne uprave i NVO (NGO). Delatnost EVROSIMOVSKI Consulting je pružanje konsultantskih usluga u oblasti poslovnog menadžmenta u delu primene međunarodnih standarda i finansijski konsalting.

Opširnije...

Q-EXPERT CONSULTING d.o.o. je vodeća konsultantska organizacija u regionu u oblasti projektovanja, uspostavljanja i primene sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISOiIEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 13485, CE znak, itd.

Opširnije...

Agencija za konsalting i menadžment „DQMS"- pruža konsultantske usluge na projektovanju sistema menadžmenta, vrši usaglašavanje sa zahtevima standarda: ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; ISO ISO 22000; IFS; BRC; HACCP; 27001; ISO 17025; ISO 50001 i dr.; angažovanjem priznatih stručnjaka sa velikim dugogodišnjim iskustvom u oblasti standardizacije i sertifikacije,, koji su osnov za delatnost, kao i suštinski preduslov za uspešnost svake organizacije.

Opširnije...

Agencija "California Consulting" pruža stručnu pomoć i konsultantske usluge na projektovanju, implementaciji, održavanju i poboljšavanju standardizovanih sistema menadžmenta i drugih standarda za procese i proizvode.

Opširnije...

rush consulting logo

RUSH! Consulting je 2007. godine nastao kao posledica potrebe da se formalizuje posao u domenu informacionih tehnologija koje se bave "gamingom". Kao eksperti u navedenoj oblasti nudili su dve vrste usluga: organizaciju događaja i konsalting.

Opširnije...

TQM Konsalting d.o.o. Novi Sad je konsultantska kuća, koja pruža usluge konsaltinga iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta, međunarodnih standarda i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost, kao i iz oblasti ljudskih resursa.

Opširnije...

Quality AS., Agencija  za konsultanske usluge iz oblasti kvaliteta, osnovana je kao porodična firma sa ciljem širenja trenda implementacije ISO standarda na području Šapca i okolinih regiona.

Opširnije...

Tekon – tehnokonsalting d.o.o. Beograd je prva privatna konsultantska firma osnovnana u SFRJ 1990. godine za pružanje konsultanskih i inženjering usluga iz sledećih oblasti:

Opširnije...

2018.07. tq net consulting logoTQ Net Consulting je konsultantska kuća koja se bavi optimizacijom i reinžinjeringom poslovnih procesa, razvojem ljudskih potencijala i primenom savremenih metoda u upravljanju proizvodno - poslovnim sistemima.

Opširnije...

Conseko d.o.o. Beograd, pruža konsultantske usluge za uvođenje ISO standarda, uspostavljanje sistema menadžmenta.

Obim konsultanstskih usluga, uključuje:

Opširnije...

ISO-LINK konsalting iz Novog Sada čini stručni tim konsultanata,koji u skladu sa ličnim obrazovanjem i profesionalnim iskustvom nudi sledeće usluge:

Opširnije...

Znak MAGATMAGAT INŽENJERING se prvenstveno bavi izvođenjem obuka u oblastima sistema menadžmenta i metrologije (Trening centar Magat-a), kao i implementacijom standarda ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Opširnije...

Konsultuj.me je mrežna organizacija koja okuplja priznate stručnjake iz različitih oblasti poslovanja angažovanih na projektnoj osnovi. Agencija pruža usluge u oblasti primene zahteva ISO i EN standarda, Kaizen i LEAN-a, izrade investicionih studija, unapređenja poslovnih procesa i organizacionog restrukturiranja.

 

Opširnije...

3zen doo logo3ZEN d.o.o. je vodeća konsultantska kuća u Sloveniji, koja nudi usluge na području sistematskog poboljšavanja (Lean 6-Sigma) i inoviranja (TRIZ).

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

****64. EOQ Kongres*** Svetski kongres kvaliteta *18-19.6.2020, Beograd*

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet