Kvalitet

Dati milioni, Nacionalne laboratorije za hranu još nema

nacionalna ref laborat slikaProces otvaranja kompleksa Nacionalne referentne laboratorije, koja bi trebalo da bude vrhovni autoritet u proveri bezbednosti prehrambenih proizvoda, traje već 13 godin. Od moguće tri, Srbija ima jednu takvu laboratoriju.

 

U Ministarstvu poljoprirvede uveravaju da su uprkos tome proizodi na našem tržištu bezbedni, jer ih kontrolišu druge akreditovane laboratorije. U uduruženju potrošača, međutim, navode da sistem kontrole nije potpun ako nemamo nacionalne referentne laboratorije i savet za bezbednost proizvoda.

U kompleks Nacionalne referentne laboratorije je za 13 godina uloženo sedam miliona i 880 hiljada evra evropskih sredstava i skoro tri miliona evra iz srpskog budžeta. Umesto planirane tri, dobili smo jednu refenrentnu laboratoriju - za kontrolu proizvoda biljnog porekla. Od otvaranja još jedne, koja će davati poslednju reč kada je reč o kvalitetu mleka, deli nas oko šest meseci i nabavka jednog dela opreme, koja je počela 2013.

"Radom laboratorije za mleko korisnicima se obezbeđuju precizni i verodostojni rezultati ispitivanja, a upravo verodostojno utvrđen kvalitet isporučenog mleka predstavlja preduslov i najbolji okvir za formiranje adekvatne cene mleka", rekao je Nenad Dolovac iz Ministarstva poljoprivrede.

Kvalitet i bezbednost mleka trenutno proveravaju mlekare koje ga otkupljuju, kažu u Ministarstvu poljoprivrede i dodaju da potrošači ne treba da brinu ni za bezbednost ostalih prehrambenih proizvoda.

"U samom postupku ispitivanja hrane učestvuju isključivo laboratorije koje poseduju akreditaciju", ističe Dolovac.

U Nacionalnoj organizacijia potrošača Srbije, međutim, misle da sadašnji sistem kontrole nije zadovoljavajući. Navode da su Pravilici o kvalitetu nekih proizvoda pravljeni prema zahtevima proizvođača.

"Jedna ili dve osobe u ministarstvu su određivale šta je za nas dobro, koji proizvod treba ispitivati, koji ne treba, tu su bila otvorena vrata za mito i korupciju. Zato i priča o formiranju Saveta za bezbednost proizvoda i Nacionalnih referentnih laboratorija daje verovanje da ćemo kao potrošači imati i očekivati da će, koliko-toliko, biti bezbedni proizvodi na našem tržištu", kaže Goran Papović iz Nacionalnog udruženja potrošača Srbije

Za kompletno opremanje Nacionalne referentne laboratorije za bezebdnost hrane potrebno je još skoro miliona evra. Evropska sredstva su tokom višegodišnjeg procesa izgradnje bila zamrznuta, jer ih Srbija nije koristila. Kada je taj problem rešen, iskrsao je novi - kako naći vrhunske stručnjake za rad u laboratoriji i u finansijski model uklopiti njihove zarade.

U ministarstvu poljoprirvede kažu da je i ta prepreka prevaziđena - u referentnim laboratorijama posebnim ugovorima biće angažovani stručnjaci iz naših naučnih instituta.

 

Izvor: n1info.com

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet