Kvalitet

Nove akreditacije u septembru 2017. godine - ATS

Do septembra 2017. godine Akreditaciono telo Srbije (ATS) je donelo odluke o dodeli akreditacije, odnosno niz odluka o održavanju akreditacije, obnavljanju akreditacije, proširenju obima akreditacije, smanjenju obima akreditacije, suspenziji akreditacije, ukidanju akreditacije, itd.

 

Akreditacija je dodeljena sledećim TOU:

1. IN FOOD LAB DOO Požega, Požega, Nikole Pašića bb, br. predmeta 2-01-504, Akr.br. 01-456

2. NIS a.d. Novi Sad, FOP, Direkcija za metrologiju, Sektor za planiranje i organizaciju metroloških aktivnosti, Laboratorija za etaloniranje, Novi Sad, Narodnog fronta 12, br. predmeta 2-02-205; Akr.br.02-069

3. AG-UNS Arhitektonsko-građevinski institut DOO Novi Sad, Laboratorija za ispitivanja AGI, Novi Sad, dr Đorđa Joanovića 4/7,br.predmeta 2-01-518; Akr.br.01-457

4. Javno preduzeće za skloništa, Bulevar Mihajla Pupina 117A, Novi Beograd, br.predmeta 2-03-220; Akr.broj 06-191 tip C

5. LABORATORIJA SIRMIUM-SEME DOO SREMSKA MITROVICA. Sremska Mitrovica, Kralja Petra I, 5-7, br.predmeta 2-01-522; Akr. br. 01-458 (TOU je prethodno bilo akreditovano pod Akr. Brojem 01-190)

Sve detaljne informacije o akreditovanim organizacijama možete pogledati u Registru akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti.

 

 

Izvor: ats.rs

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet