Kvalitet

Revizija standarda ISO/IEC 17025 u završnoj fazi

Etaloniranje, isto kao i ispitivanje i uzorkovanje, predstavlja svakodnevnu aktivnost koja se odvija u više od 60 000 laboratorija širom sveta. Postavlja se pitanje kako laboratorije mogu da ubede svoje korisnike u pouzdanost njihovih rezultata?

 

Tokom proteklih godina, ISO/IEC 17025, Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje, postao je međunarodna referenca za laboratorije koje žele da pokažu svoje sposobnosti kada je reč o pouzdanim rezultatima. Ovaj međunarodni standard, koji su zajednički pripremali i revidirali ISO i IEC, sadrži niz zahteva koji omogućavaju laboratorijama da poboljšaju svoju mogućnost konstantnog pružanja validnih rezultata.
Kako je od objavljivanja ovog standarda 2005. godine došlo do dramatičnih promena u okruženju u kojem laboratorije posluju, neophodna revizija ovog standarda započeta još 2015. godine ovih dana je ušla u završnu fazu. Trenutno je u toku glasanje na definitivni tekst nacrta ovog međunarodnog standarda, koje se odvija paralelno u ISO-u i CEN-u. Glasanje traje od 14.8.2017. do 09.10.2017. Objavljivanje standarda na međunarodnom nivou planirano je za novembar/decembar 2017. godine.

Komisija za standarde i srodne dokumente KS CASCO, Ocenjivanje usaglašenosti i menadžment kvalitetom Instituta za standardizaciju Srbije uveliko radi na prevođenju standarda FDIS ISO/IEC 17025, kako bi korisnicima bio obezbeđen prevod standarda neposredno posle objavljivanja na međunarodnom nivou. Pored toga, kao dodatna podrška blagovremenom informisanju o novoj verziji standarda, u Institutu će krajem oktobra biti održan seminar na temu „Revizija ISO/IEC 17025 – prezentacija izmena u novoj verziji standarda” (videti link: Aktuelni seminari).

Ovim međunarodnim standardom utvrđuju se opšti zahtevi za kompetentnost, nepristrasnost i konzistentan rad laboratorija. On je primenljiv na sve organizacije, bez obzira na broj članova osoblja koji obavljaju laboratorijske aktivnosti. U svrhu potvrđivanja ili priznavanja kompetentnosti laboratorija, ovaj međunarodni standard takođe mogu da primenjuju korisnici usluga laboratorija, regulatorna tela, organizacije u kojima se sprovodi kolegijalno ocenjivanje, uključujući i šeme u kojima se koristi kolegijalno ocenjivanje, akreditaciona tela i mnogi drugi.

Osnovne izmene u odnosu na verziju EN ISO/IEC 17025:2005 jesu sledeće:

- laboratorijske aktivnosti mogu da obuhvataju etaloniranje, ispitivanje i uzorkovanje, povezano sa naknadnim etaloniranjem ili ispitivanjem;
- stavljanje akcenta na nepristrasnost umesto na nezavisnost;
- orijentisanost na procesni pristup;
- stavljanje akcenta na rezultate procesa, umesto na detaljan opis zadataka i koraka;
- smanjivanje obima potrebne dokumentacije;
- uvođenje rizika i prilika, kao novih zahteva;
- isticanje mogućnosti podugovaranja;
- uvođenje aspekta informacionih tehnologija u domenu rizika, integriteta podataka, poverljivosti, validacije softvera, elektronske dokumentacije;
- uvođenje novog termina „metrološka sledljivost”;
- omogućavanje laboratoriji da izdaje izjavu o usaglašenosti sa aspekta zadovoljava/ne zadovoljava.

Primenom ISO/IEC 17025 olakšava se saradnja laboratorija i drugih tela, na nacionalnom i međunarodnom nivou. Od laboratorija se sada zahteva da funkcionišu na način koji osigurava da su njihovi procesi i podaci pouzdani. Pored toga, rezultati su prihvatljiviji na međunarodnom nivou kada laboratorije posluju u skladu sa ovim standardom.

 

 

Izvor: iss.rs

 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet