Kvalitet

Tranzicioni plan za ISO/IEC 17011:2017

2017 iaf ilac tranzition planIAF i ILAC su razvili tranzicioni plan kako bi osigurali da sva tela za akreditovanje koja su potpisnici IAF MLA i ILAC MRA pređu na ISO/IEC 17011:2017 u roku od tri godine od dana objavljivanja.

 

 

Tranzicioni plan za ISO/IEC 17011:2017 možete pogledati ovde.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet