Kvalitet

Novi nacrt standarda upravljanja energijom ISO 50001

2017.12. revizija iso 50001Posle rasprave na tri nivoa o usvajanju nove verzije (pogledati u ovom tekstu), revizija osnovnog standarda za sisteme menadžmenta energijom ISO 50001 je i dalje u toku.

 

Od 2011. godine organizacije su u mogućnosti da prate sistematski pristup u postizanju kontinuiranog poboljšanja energetskih performansi, uključujući energetsku efikasnost, korišćenje energije i potrošnju, zahvaljujući ISO 50001.

Kao i svi međunarodni standardi, ISO 50001 je podvrgnut periodičnoj reviziji kako bi se osigurao kontinuitet u njegovom ispunjavanju potreba koje se brzo menjaju u energetskom sektoru.

Ovaj rad obavlja tehnički odbor ISO-a odgovoran za upravljanje energijom i uštedu energije (ISO/TC 301).

 

Više informacija o reviziji ISO 50001 možete pronaći ovde.

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet