Kvalitet

Follow us on Twitter

Prijava na Nedeljni pregled

Pregled članaka objavljenih prethodne nedelje, svakog četvrtka u Vašem Inbox-u.

Prijava

Poslovi

Poštovani posetioci,

u saradnji sa Portalom Infostud - Poslovi i sa organizacijama koje direktno sarađuju sa Portalom Kvalitet, predstavljamo Vam listu aktuelnih poslova iz oblasti menadžment sistema.

ATB Sever Subotica traži Projektanta kvaliteta

ATB Sever Subotica traži Projektanta kvaliteta

Aunde Srb, Jagodina, traži Direktora kvaliteta

Aunde Srb, Jagodina, traži Direktora kvaliteta

Bosch grupa traži Customer Quality Planner-a

Bosch grupa traži Customer Quality Planner-a

Cooper-Standard Sremska Mitrovica traži Quality Enginner-a

Cooper-Standard Sremska Mitrovica traži Quality Enginner-a

Johnson Electric, Niš, traži Customer Quality Engineer

Johnson Electric, Niš, traži Customer Quality Engineer

Johnson Electric, Niš, traži Production Quality Engineer-a

Johnson Electric, Niš, traži Production Quality Engineer-a

Manage HRS traži Asistenta za oblast konsaltinga

Manage HRS traži Asistenta za oblast konsaltinga

Mecafor Products, Senta traži Šefa održavanja

Mecafor Products, Senta traži Šefa održavanja

Mobes Grupa traži Konsultanta za direktive CE znaka

Mobes Grupa traži Konsultanta za direktive CE znaka

SCGM Kragujevac traži Menadžera sistema kvaliteta

SCGM Kragujevac traži Menadžera sistema kvaliteta

Tatravagonka Bratstvo Subotica traži Međufaznog kontrolora

Tatravagonka Bratstvo Subotica traži Međufaznog kontrolora

Uz podršku