Kvalitet

Obuka za proverivače ISO 27001 - sistemi menadžmenta bezbednošću informacija

sgs_logo_1Trening centar međunarodnog sertifikacionog tela SGS, organizuje obuku za Proverivače/vodeće proverivače ISO 27001:2007 - sistemi menadžmenta bezbednošću informacija. Obuka će se održati u periodu 10-14. decembar 2012.godine, u prostorijama SGS trening centra, na adresi Jurija Gagarina 7b, 11070 Beograd.

Kurs je namenjen svim budućim proverivačima ovoga standarda, rukovodiocima sistema bezbednosti informacija u organizacijama, predstavnicima rukovodstva, internim revizorima, konsultantima ovoga sistema, kao i najvišim rukovodiocima organizacija.

 

 

Poziv, inormacije o prijavi i ostale relevantne informacije o kursu možete naći u ovom fajlu.

 

 

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled

Facebook Kvalitet