logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Plan obuka za mesec jun 2023. - StandCert

 

Cilj obuka koje StandCert d.o.o. Beograd organizuje je pružanje visoko kvalitetnog nivoa informacija i znanja, koje integriše teorijske osnove i praktična iskustva. Kao predavače angažujemo najbolje stručnjake sa teritorije Srbije i šire. 

 

1. O24-Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu - Tumačenje zahteva i obaveze rganizacija

Datum: 02.06.2023.

Cilj obuke: Nakon 18 godina, objavljena ne nova verzija Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Sl. glasnik RS", br. 35/2023). Svrha obuke je da se polaznici upoznaju sa zahtevima novog Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, razlikama u odnosu na prethodnu verziju zakona, kao i o obavezama koje se direktno odnose na organizacije. Obuka je namenjena predstavnicima svih organizacija, s posebnim akcentom na organizacije koje primenjuju ISO 45001, kao i osobama koje sprovode interne i eksterne provere prema ISO 45001:2018.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke

Način izvođenja: online

 

 

2. Interni proveravač za laboratorije za ispitivanje i laboratorije za etaloniranje prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017- EX Catedra

Datum: 05-06.06.2023.

Cilj obuke priprema kandidata koji žele da postanu interni proveravači za laboratorije. Tokom obuke kandidati se obučavaju da planiraju proveru, upravljaju programom provere i sprovode proveru, prikupljaju dokaze, utvrđuju nalaze provere, prepoznaju nalaze koji predstavljaju neusaglašenost i definišu neusaglašenosti, izrađuju izveštaje o proveri i ostale nalaze sa provere, vrednuju adekvatnost predloženih mera za otklanjanje neusaglašenosti i vrše verifikaciju otklonjenosti neusaglašenosti.

Materijal: svaki polaznik dobija priručnik za praćenje obuke.

Način izvođenja: ex Catedra na lokaciji StandCert d.o.o.

Napomena: Obuka je odobrena okviru SC-UP-13 Šema sertifikacije osoba u oblasti sistema menadžmenta što znači da polaznici koji završe ovu obuku dobijaju potrebna znanja i veštine koje se zahtevaju kao jedan od preduslov za sertifikaciju internih proveravača prema SRPS ISO/IEC 17025:2017 koja se sprovodi u akreditovanom sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba StandCert doo

 

Sadržaj kursa:

Kurs se sastoji iz:

- teorijskog dela;

- praktičnih vežbi;

 Način prijavljivanja:

 Prijave se mogu izvršiti na:

tel. 0695779953
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.