logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

28. april - Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu

 

Svake godine, obilježavanje ovog dana vezano je za određenu temu iz područja zaštite na radu.

Zbog aktuelne globalne situacije, izazvane pandemijom zarazne bolesti Covid-19, ove godine Svjetski dan bezbjednosti i zdravlja na radu obilježava se pod sloganom "Stop pandemiji - bezbjednost i zdravlje na radu mogu spasiti živote". Pomenuta pandemija je značajno izmijenila kako način života, tako i način rada. Ona predstavlja veliki izazov ne samo za radnike i poslodavce, već za društvo u cjelini, što je i bio razlog da ova tema zamijeni prethodno najavljenu o sigurnim i zdravim radnim okruženjima bez nasilja i uznemiravanja.

Kako je ovogodišnji dan bezbjednosti i zdravlja na radu posvećen pandemiji, tako i Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME) skreće pažnju na standarde čijom se primjenom može uticati na očuvanje bezbjednosti i zdravlja na radu onih koji su, zbog prirode posla, izloženi mogućnosti zaraze koronavirusom. Poseban akcenat se stavlja na zdravstvene i druge radnike koji, za opšte dobro, svakodnevno rizikuju svoje zdravlje i živote. Za njih je od velike važnosti da lična zaštitna oprema bude sigurna, pouzdana i kvalitetna, odnosno da ispunjava zahtjeve definisane standardom.

Posebno se može izdvojiti standard MEST ISO 45001:2018 - Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi sa uputstvom za upotrebu, koji je ISME objavio na crnogorskom i engleskom jeziku. Primjenom ovog standarda svaka organizacija, bez obzira na veličinu, vrstu i aktivnost kojom se bavi, ima mogućnost da obezbijedi bezbjedna i zdrava radna mjesta, spriječi povrede u vezi sa radom i narušavanje zdravlja, kao i da proaktivno poboljša performanse koje se odnose na zaštitu zdravlja i bezbjednost na radu.

Standard MEST ISO 45001 ima strukturu visokog nivoa koja je primijenjena i kod ostalih standarda sistema menadžmenta, kao što su MEST EN ISO 9001 - Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi i MEST EN ISO 14001 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom - Zahtjevi sa uputstvom za korišćenje, što značajno olakšava integraciju standarda u postojeće sisteme organizacije.

Pored navedenih, Institut za standardizaciju Crne Gore nudi veliki broj crnogorskih standarda koji su identični sa evropskim i međunarodnim standardima, a čijom se primjenom može značajno uticati na povećanje bezbjednosti i zdravlja na radu, kao što su:

  • MEST CEN/TS 16415:2019 Oprema za ličnu zaštitu protiv padova sa visine - Uređaji za sidrenje - Preporuke za uređaje za sidrenje koje istovremeno upotrebljava više osoba
  • MEST CR 13464:2019 Uputstvo za izbor, upotrebu i održavanje štitnika za oči i lice
  • MEST EN 12477:2009 Zaštitne rukavice za zavarivače
  • MEST CEN/TR 15419:2019 Zaštitna odjeća - Uputstvo za izbor, korišćenje, staranje i održavanje zaštitne odjeće koja štiti od hemikalija
  • MEST CEN/TR 14560:2019 Uputstvo za izbor, korišćenje, staranje i održavanje zaštitne odjeće koja štiti od toplote i plamena
  • MEST CEN ISO/TR 18690:2019 Smjernice za izbor, korišćenje i održavanje bezbjednosne i radne obuće i druge opreme za ličnu zaštitu koja štiti stopala i noge
  • MEST EN 1263-2:2015 Privremena radna oprema - Zaštitne mreže - Dio 2: Zahtjevi za bezbjedno postavljanje zaštitnih mreža

Primjenom standarda organizacije stiču konkurentsku prednost jer su proizvodi u skladu sa standardima, olakšana im je tehnološka saradnja, povećavaju efikasnost i bezbjednost, sprečavaju prepreke u trgovini, lakše dokazuju kvalitet i usaglašenost, smanjuju troškove i rizik poslovanja. Implementacijom standarda organizacija postaje uređen sistem koji, zadovoljavajući zahtjeve standarda, svojim korisnicima obezbjeđuje kvalitetne i bezbjedne proizvode i održivo upravlja organizacijom.

 

 

Izvor: isme.me