logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pokrenuta procedura na zaštiti sarajevskog ćevapa

Skoro smo preneli vest da je Zaštita geografskog porijekla proizvoda u BiH zanemarena. A Gradsko vijeće Grada Sarajeva 26/04/2023 raspravlja o informaciji o aktivnostima koje se poduzimaju na zaštiti sarajevskog ćevapa kao autohtonog domaćeg proizvoda.

 

Kako se navodi, postoje svi preduslovi da bi se pokrenuo proces koji vodi registraciji za dobijanje zaštite geografskog porijekla na nivou BiH i Evropske unije.Ovde pričitajte Zbog čega malo proizvoda u BiH ima zaštićeni status.

Cilj je zaštita i promocija najpoznatijeg sarajevskog brenda i u tu svrhu je već osnovano udruženje sarajevskih ćevabdžija koje jedino može biti formalni podnosilac zahtjeva.

Postupak registracije oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla, i oznaka garantovano tradicionalnog specijaliteta, pokreće se zahtjevom koji se podnosi Agenciji za sigurnost hrane BiH, te će zaštita, kako se navodi, doprinijeti većoj tržišnoj vrijednosti proizvoda koja odgovara njegovim posebnim svojstvima i stečenom ugledu.

 Dodajemo, u decembru 2022 je pokrenut treći ciklus za prijave na Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i sertifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji. 

 

Izvor: ekapija.com