logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Upravo je objavljen novi međunarodni standard za verifikaciona tela

Validacija ili verifikacija informacija prijavljenih u tvrdnjama je ključni način da se pokaže da je ono što je rečeno pouzdano i istinito. Ali samo ako oni koji to potvrđuju rade ispravno. Upravo objavljeni novi ISO i IEC standard osiguraće da su validatori i verifikatori kompetentni, tako da svi mogu imati poverenja u tvrdnje.