logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ažuriran ISO standard za CFI kodove

Sve veća složenost u trgovini finansijskim instrumentima globalno je rezultirala potrebom za setom međunarodnih kodeksa kako bi svi mogli da govore istim jezikom. Međunarodni standard koji definiše ove kodove, poznate kao CFI kodovi, upravo je revidiran.