logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Tehnički bilten - ISO 14065 (verifikacija gasova sa efektom staklene bašte) i srodni standardi

Na Generalnoj skupštini IAF-a u oktobru 2019. godine objavljene su dve rezolucije koje se odnose na status ISO 14065 (Gasovi sa efektom staklene bašte - Zahtevi za validaciju gasova i verifikacionih tela za upotrebu u akreditaciji ili drugim oblicima priznavanja) i srodnim standardima u oblasti gasova sa efektom staklene bašte. Ove rezolucije su prikazane u nastavku.