logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

UKAS pokreće izdavanje E-sertifikata

UKAS je najavio da će od ponedeljka, 9. decembra 2019. godine, preći na elektronske potvrde o akreditaciji. Ova inicijativa proizilazi iz strateških prioriteta i označava početak modernizacije i unapređenja mrežnih usluga kako za kupce, tako i za zainteresovane strane.