logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Tranzicija ISO/IEC 17025: 2017 - Novosti

Ostalo je samo 12 meseci do završetka najvećeg prelaza na novi standard koji je UKAS ikada preduzeo. Stoga, UKAS je odlučio da je sada prikladno vreme za informisanje svih zainteresovanih strana o napretku u vezi tranzicije ISO/IEC 17025:2017.