logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

UKAS-ov e-sertifikat o akreditaciji

U ponedeljak, 9. decembra 2019. godine, UKAS će lansirati elektronske potvrde o akreditaciji. Ova inicijativa proizilazi iz strateških prioriteta i označava početak modernizacije i unapređenja UKAS-ovih mrežnih servisa za kupce i zainteresovane strane.