logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova ISO publikacija: ISO i inovacije

Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO je objavila publikaciju u kojoj je iz više uglova obrađena tema važnost inovacija u održivosti poslovanja i kako ISO standardi mogu da pomognu.