logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Otvorene nove javne konsultacije: TQF - Tajvanska asocijacija za kvalitet hrane

GFSI otvara novu konsultaciju sa zainteresovanim stranama, kao deo prve referentne procene tajvanske šeme sertifikovanja kvaliteta hrane - Taiwan Quality Food Certification Scheme (TQF Certification Scheme) na nivou 1 (verzija 2). GFSI ovim procesom cilja da se sistem ocenjivanja učini transparentnijim.