logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Pilot program za procenu akreditovanog sertifikovanja prema ISO 19650-2

UKAS će otpočeti pilot program za procenu akreditovanog sertifikovanja prema ISO 19650-2: Organizacija i digitalizacija informacija o zgradama i građevinskim radovima, uključujući modeliranje informacija o zgradama (BIM) - Upravljanje informacijama pomoću modeliranja građevinskih informacija - Deo 2: Faza isporuke imovine.