logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Održivo finansiranje: U toku je izrada novog ISO standarda

Organizacije koje žele da dopunjuju svoju investicionu politiku kriterijumima koji se tiču životne sredine, društvenog uticaja i dobrog upravljanja sve više gube fokus. Komplet nalepnica, sertifikata, mogućih inicijativa i metoda usložnjava često goruću ambiciju za održivijim ulaganjem. To će se uskoro promeniti. Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) radi na međunarodnom standardu za održivo finansiranje. I možete pomoći da odredite sadržaj.