logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

EA planovi za 2020. godinu

Evropska agencija za akreditaciju EA najavila je u 2020. godini niz događaja koji se odnose na digitalizaciju, koja predstavlja veliki izazov za budućnost nacionalnih zakonodavnih tela, akreditacionih tela i tela za ocenjivanje usklađenosti.