logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

IAF i ICAO potpisali Memorandum o razumevanju (MoU)

IAF i Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva (ICAO) potpisali su Memorandum o razumevanju (Memorandum of Understanding) - MoU za pružanje obuke za ICAO-ovu šemu neutralizacije i smanjenja emisije ugljenika za međunarodno vazduhoplovstvo (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation - CORSIA).