logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Poboljšanje biosigurnosti pomoću prvog Međunarodnog standarda za upravljanje biološkim rizicima

Od dijagnostifikovanja bolesti do farmaceutskih i naučnih istraživanja, rukovanje biološkim materijalima u laboratorijama ili negde drugde je od suštinske važnosti za mnoge industrije, uz koje idu i mnoge opasnosti. Efikasno upravljanje rizikom od biološki opasnih materijala znači smanjenje rizika da dođe do neke nesreće, manji uticaj na životnu sredinu i efikasniju upotrebu vremena i drugih resursa. Upravo je objavljen standard ISO 35001, novi međunarodni standard sistema upravljanja biološkim rizicima.