Kvalitet
Objavljeno 17 januar, 2017

nafta i nafni derivati slikaОbјаvlјеnо је nоvо, treće  izdаnjе bоsаnskоhеrcеgоvаčkоg stаndаrdа BAS EN ISO 3170:2016,  Nafta i tečni naftni proizvodi – Ručno uzorkovanje, prеuzеtog mеtоdоm prijеvоdа еvrоpskоg stаndаrdа EN ISO 3170:2004, Petroleum liquids – Manual sampling, koji je identičan međunarodnom standardu ISO 3170:2004, Petroleum liquids – Manual sampling.

Opširnije...

Objavljeno 11 januar, 2017

audit slika ISO standard za ocenjivanje sistema menadžmenta ISO 19011 je pod revizijom i upravo je dostigao prvu CD fazu, fazu glasanja, koja je i ključni korak u razvoju nove verzije standarda.

Opširnije...

Objavljeno 11 januar, 2017

akaz slikaAgencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je razvila set indikatora izvedbe za bolnice i domove zdravlja koji vrijedi za sve bolnice i domove zdravlja na teritoriju Federacije BiH, a zadatak je zdravstvenih ustanova da Agenciji dostave prikupljene vjerodostojne podatke za 2016. godinu.

Opširnije...

Oni će Vas oceniti

Oni će Vas posavetovati

Prijava na Nedeljni pregled