logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Išikava dijagram (Fishbone - riblja kost dijagram) je poznat i kao dijagram uzroka i posledice zato što na grafički krajnje jednostavan način prikazuje odnos uzroka i posledice. Ove dijagrame je prvi razvio Kaoru Išikava, japanski guru kvaliteta tokom 1950-tih godina. Koristi se za sistematično istraživanje svih mogućih uzroka koji sačinjavaju neku pojavu (proces, aktivnost, grešku). Na rezultat nekog procesa utiče mnoštvo faktora između kojih se na prvi pogled ne vide uzročno-posledične veze. Ovaj dijagram pruža dobru osnovu za kompletnu analizu uzroka i posledica neke pojave (greške, problema).

Na sajtu američkog društva za kvalitet (American Society for Quality) možete pročitati više o ovom alatu kao i da preuzmete template za izradu svog Išikava dijagrama.

 Primer dijagrama uzroka i posledice:

alati kvaliteta ishikawa dijagram