logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

U planu izrada baze za organsku proizvodnju

Ministarstvo poljoprivrede planira da napravi bazu za organsku proizvodnju, kako bi se zaštitila organska proizvodnja i pomoglo potrošačima da roba koja im se prodaje kao organska stvarno takva i bude, najavio je rukovodilac Grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane Ministarstva poljoprivrede Branislav Raketić.

Opširnije...

Novi standard za viršle

Da bi proizvod nosio naziv "viršla" mora biti napravljen od komada čistog mesa, i u njemu ne može biti mehanički separisanog mesa, ograničen je sadržaj belančevinastih proizvoda do 2%, može se dodati so za salamurenje, od aditiva antioksidansi, pored toga ništa više ne može da se doda.

Opširnije...

Šema sertifikacije osoba SGS Beograd d.o.o.

Ovim putem Vas obaveštavamo da je SGS Beograd razvio novu Šemu sertifikacije SGS CBE GI.01 u oblasti geografskog porekla, stoga Vas pozivamo da nas kontaktirate ukoliko želite da upoznate sa istom i eventualno dostavite predloge/komentare/kritike ili saglasnost/podršku za njenu primenu,

Opširnije...

Praznik nacionalne standardizacije

Na 15. redovnoj sednici Udruženja jugoslovenskih inženjera i arhitekata, održanoj 16. septembra 1934. godine u Beogradu, osnovan je Jugoslovenski nacionalni komitet za normalizaciju (JNKN).

Opširnije...

Čitanje nacrta srpskih standarda na veb sajtu

Standardi se pre konačnog usvajanja nalaze u fazi nacrta, kada sve zainteresovane strane mogu uticati na njihov sadržaj. Dostupnost čitanja nacrta standarda i mogućnost direktnog slanja komentara velika je novina na veb sajtu ISS-a, koja značajno može doprineti unapređivanju nacionalne standardizacije.

Opširnije...

Nova izdanja evrokodova na srpskom jeziku

Krajem jula, Institut za standardizaciju Srbije proširuje ponudu standarda za evrokodove na srpskom jeziku objavljivanjem standarda za projektovanje drvenih mostova - SRPS EN 1995-2, Evrokod 5 - Projektovanje drvenih konstrukcija - Deo 2: Mostovi.

Opširnije...

Aktivnosti ATS-a u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine

Obaveštavaju se klijenti i spoljni saradnici Akreditacionog tela Srbije (ATS), u skladu sa Odlukom direktora ATS-a br. 1-02/2020-19 od 2. jula 2020. godine, da će ATS za vreme pogoršane epidemiološke situacije izazvane virusom korona (SARS-COV-2), u periodu od 20. do 31. jula 2020. godine,

Opširnije...

Objavljen Spisak srpskih standarda iz oblasti LZO

U Službenom glasniku broj 90/2020 od 26. juna 2020 godine objavljen je novi Spisak srpskih standarda iz oblasti lične zaštitne opreme kojim su preuzeti harmonizovani standardi iz oblasti lične zaštitne opreme sa referentne liste evropskih harmonizovanih standarda od 18. maja 2020. godine

Opširnije...

Učešće predstavnika ISS-a u ISO TC 323

Vladica Čudić je kao izabrani predstavnik Instituta za standardizaciju Srbije i Komisije za standarde i srodne dokumente KS Z183 učestvovala na Drugom Plenarnom sastanku ISO TC 323 Cirkularna ekonomija koji je održan 15.06.2020. i 19.06.2020.godine.

Opširnije...

HORES kreirao pečat "Čisto i sigurno" za turističke objekte

Poslovno udruženje hotelsko-ugostiteljske privrede Srbije HORES saopštilo je da je po ugledu na evropske članice HOTREC-a kreiralo pečat Čisto i sigurno (Clean & Safe) koji treba da omogući hotelima i restoranima da imaju sertifikat koji će ih izdvojiti kao sigurne objekte za obavljanje turističkih aktivnosti.

Opširnije...