logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Razvoj regionalne saradnje

Standardizacija kao aktivnost ima za cilj prihvatanje najnovijih znanja i najbolje prakse kako na lokalnom, tako i na globalnom nivou. To je zajednički zadatak i svrha postojanja svih tela za standardizaciju i zbog toga su nacionalna tela međusobno povezana i sarađuju po raznim pitanjima.

Opširnije...

Greenwashing – Primeri lažnog zelenog marketinga

Sve se više govori o zelenom, eko, prirodnom, bio. Govori se, ali se malo pravih i korisnih stvari kaže. Uz to je i navala kampanja firmi koje stvaraju lažni utisak ili daju pogrešne informacije da su oni, njihovi proizvodi, rešenja, usluge, ekološki prihvatljivi, što se naziva greenwashing (grinvošing), odnosno eko manipulacija ili lažni zeleni marketing.

Opširnije...

VINCI Airports nagrađen za kvalitet usluge

Četiri aerodroma iz mreže kompanije VINCI Airports Međunarodni savet aerodroma (Airport Council International – ACI) proglasio je ove godine za najbolje na svetu po kvalitetu usluge, kao globalni referentni pokazatelj za kvalitet aerodromskih usluga.

Opširnije...

FSC obeležavanje na ambalaži mleka u Srbiji

Ekološki dizajn i primena eko-etiketa na ambalaži mleka sve više utiču na izbor i kupovinu ovog proizvoda. Inovativno naučno istraživanje pokazuje da proizvođači mleka u Srbiji idu u korak sa svetskim trendovima kada je u pitanju odgovorno pakovanje i eko obeležavanje mlečnih proizvoda.

Opširnije...

Nemački Zakon o dju dilidžensu i obaveze domaćih dobavljača

Prema nemačkom Zakonu o dju dilidžensu (Due Dilligence) u lancu snabdevanja, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2023.godine, sve domaće kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija moraju da uspostave menadžment rizika kojim će se ispuniti niz zahteve na polju zaštite ljudskih prava i ekologije.

Opširnije...

Samit cirkularne ekonomije Zapadnog Balkana u maju

Centar za cirkularnu ekonomiju Privredne komore Srbije organizovaće krajem maja u Beogradu Samit cirkularne ekonomije Zapadnog Balkana kako bi se predstavnici kompanija i donosioci odluka upoznali sa aktuelnim temama iz ove oblasti na globalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

Opširnije...

Grantovi namenjeni MSP

Cilj projekta „Velika mala privreda“ (u daljem tekstu „Projekat“) jeste osnaživanje učesnika na tržištu Srbije za pokretanje lokalnih inicijativa kojima će se pospešiti rast malih i srednjih preduzeća (MSP) tako što će im se omogućiti da osvoje tržišta visoke vrednosti.

Opširnije...

Pokrajina sufinansira 80 odsto troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje - dodeljeno 27 ugovora

Korisnicima koji su ostvarili pravo na bespovratna sredstva u okviru dva konkursa − za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje, i za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova uvođenja i sertifikacije sistema bezbednosti i kvaliteta hrane i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u 2022. godini, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo dodelio je 27 ugovora.

Opširnije...

Standardi kao podrška jednakosti

Osobe sa invaliditetom širom sveta često se suočavaju sa brojnim barijerama. Razvoj međunarodnih i evropskih standarda ima za cilj da proizvodi i usluge budu pristupačni svima i zato standardi imaju značajnu ulogu u omogućavanju ljudima sa invaliditetom da žive aktivan i samostalan život.

Opširnije...