logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Učešće ATS-a na EA Komitetima

U proteklom periodu održani su sastanci Komiteta za sertifikaciona tela (CC), kontrolna tela (IC), laboratorije (LC) i Komunikacione Mreže (CN) na kojima su predstavnici ATS-a aktivno učestvovali.

Opširnije...

Korak bliže ka GHG verifikaciji

U toku prošlog meseca, predstavnici ATS-a učestvovali su na dvodnevnoj obuci koja se odnosila na verifikaciju i akreditaciju verifikatora izveštaja o emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Opširnije...

Obaveštenje kontrolnim telima

Imajući u vidu donošenje Pravilnika o overavanju analizatora izduvnih gasova („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), Pravilnika o overavanju brojila aktivne električne energije klase tačnosti A,B,C,2.1.i 0,5 S („Sl.glasnik RS, br.14/2024“) i Pravilnika o overavanju merila toplotne energije („Sl.glasnik RS, br.14/2024“), 

Opširnije...

Poziv za stručnjake iz oblasti rudarstva

Tokom prošle godine, u okviru Komisije za standarde B082, Rudarstvo, stručnjaci iz oblasti podzemne eksploatacije sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, Rudarskog instituta Beograd, Instituta za rudarstvo i metalurgiju Bor, Tehničkog fakulteta u Boru kao i iz Ministarstva rudarstva i energetike RS i JP PEU Resavica, intenzivno su radili na inoviranju izvornih nacionalnih standarda za rudarske oznake i simbole koji su podrška primeni Pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za rudarske oznake i simbole.

Opširnije...

Obaveštenje za akreditovana TOU ovlašćena za overavanje merila

Imajući u vidu izmene Pravilnika o neautomatskim vagama ("Sl. glasnik RS", br. 29/2018 i 90/2023 - dr. pravilnik) i donošenje Pravilnika o overavanju neautomatskih vaga ("Sl. glasnik RS", br. 90/2023) koji je u međuvremenu prestao da važi kada je 11. novembra 2023. godine stupio na snagu Pravilnik o overavanju neautomatskih vaga ("Sl. glasnik RS", br. 99/2023), ATS Vas obaveštava o sledećem: ovde.

Opširnije...

Izabrani srpski "Najdomaćini 2023"

U Privrednoj komori Srbije (PKS) su u ponedeljak 11.12.2023. dodeljene nagrade "NajDomaćin 2023". Na konkurs za "NajDomaćina 2023", koji je organizovan uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Privredne komore Srbije, prijavilo se više oko 400 domaćinstava.

Opširnije...