logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Prioritetni tehnički standardi dostupniji preduzećima

U saradnji sa Agencijom za razvoj preduzeća Eda, a u okviru projekta „Poboljšanje dostupnosti tehničkih standarda za MSP“, završene su aktivnosti prevođenja 21 standarda iz oblasti drvoprerade, metaloprerade i zavarivanja koje su predstavnici preduzeća ocijenili kao prioritetne.

Opširnije...

Virtuelni halal sajam 1. jula

Prvo izdanje virtuelnog Halal Expo 2020 biće održano 1. jula. Sa više od 30 zemalja učesnica, iHalal Expo je jedinstvena inicijativa za jačanje halal zajednice i predstavljanje halal proizvoda i usluga u okviru jedne platforme.

Opširnije...

Dodijeljena fokusirana akreditacija Općoj bolnici Sarajevo, certifikacija za tri apoteke i usvojeni standardi sigurnosti i kvaliteta za bolnice

Na XVII (sedamnaestoj) redovnoj sjednici održanoj 26.06.2020. godine, Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) je donio rješenje o fokusiranoj akreditaciji Opće bolnice „prim.dr. Abdulah Nakaš“ Sarajevo nakon što je vanjska ocjena i Komisija za akreditaciju utvrdila 100,00% ispunjenih fokusiranih akreditacijskih ISOSI - Inkluzivnih standarda za osobe sa invaliditetom.

Opširnije...

Potrošači imaju pravo znati sve o mesu koje kupuju

Republička veterinarska inspekcija je prošle godine u oblasti proizvodnje i prometa sirovina i hrane životinjskog porijekla imala 456 kontrola, a u 113 slučajeva utvrđene su različite vrste propusta, koji su se najčešće, uz ostalo, odnosili na nepotpune deklaracije.

Opširnije...

Visočka pečenica postala zaštićen nacionalni proizvod

Na osnovu zahtjeva koji je podnijelo Udruženje mesoprerađivača Proizvođači Visočke pečenice i sudžuke (ViPS), a na prijedlog Komisije za registraciju oznaka porijekla, oznaka geografskog porijekla i dodjelu oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini,

Opširnije...

Nova odluka kojom se regulira proces rada u BATA-i

Prateći aktualna dešavanja u Bosni i Hercegovini u svezi s novonastalom situacijom vezanom za popuštanje mjera koje se odnose na pojavu koronavirusa, a nakon obavljenih konzultacija s članovima Stručnog kolegija 29.04.2020, ravnatelj Instituta za akreditiranje Bosne i Hercegovine donio je novu odluku kojom se regulira proces rada Instituta.

Opširnije...

Nova odluka o radnom vremenu u Institutu za akreditiranje BiH

Prateći aktuelna dešavanja u Bosni i Hercegovini u vezi sa širenjem pandemije koronavirusa, proglašenja policijskog sata na području Federacije BiH i Republike Srpske, kao i okolnostima koje iz toga proizilaze, kao što su ograničenje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te obustava gradskog i međugradskog prevoza,

Opširnije...

ISBiH: Važno obavještenje

Cijeneći trenutnu zdravstveno-epidemiološku situaciju u vezi s povećanim stepenom mogućnosti zaraze zaposlenih i stanovništva virusom tipa COVID-19, direktor Instituta za standardizaciju BiH donio je niz mjera koje podrazumijevaju i izmijenjen režim rada Instituta.

Opširnije...

Kutija prve pomoći za motorna vozila

Objavljeno je treće izdanje izvornog bosanskohercegovačkog standarda BAS 1044:2020, Kutija prve pomoći za motorna vozila. Ovim bosanskohercegovačkim standardom povlači se i zamjenjuje standard BAS 1044 iz 2013. godine. 

Opširnije...