logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Nova usluga: Prodaja BAS standarda u elektronskom formatu

Prema posljednjim istraživanjima, u svijetu je prodaja knjiga i časopisa u elektronskom formatu premašila prodaju u papirnoj formi. Ništa čudno, jer se kupljeni dokument u elektronskom formatu dobija odmah po izvršenoj uplati, a time se ujedno doprinosi i očuvanju prirode, jer se ne koristi papir.

Opširnije...

Aktivnosti vezane za tranziciju na novo izdanje norme ISO/IEC 17011:2017

Sukladno Planu prelaska na novo izdanje norme, a koji je izradila Rukovodna skupina MAC-a (MAC/MG), sva akreditacijska tijela (uključujući BATA-u) koja podliježu opciji B do 31.12.2019. dostavit će izvještaj o samoocjenjivanju (ILAC A3) u kojem je pored ostalog, potrebno opisati na koji način akreditacijsko tijelo ispunjava zahtjeve novog izdanja norme ISO/IEC 17011:2017.

Opširnije...

Održana konferencija „Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi”

Institut za standardizaciju BiH je zajedno s Uredom koordinatora za reformu javne uprave, Agencijom za državnu službu BiH, Agencijom za državnu upravu RS, Agencijom za državnu službu FBiH, a uz podršku Programa jačanja javnih institucija koji u BiH implementira GIZ u ime Vlade SR Njemačke i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, učestvovao u organizaciji konferencije „Upravljanje kvalitetom – Promjena svijesti u javnoj upravi” koja je održana 28. novembra u Sarajevu.

Opširnije...

Prvi Forum kvaliteta 27. novembra u Sarajevu

Institut za certificiranje sistema u saradnji sa Spoljnotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine organizuje prvi Forum kvaliteta koji će se održati u srijedu, 27. novembra prostorijama Komore, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo, sa početkom u 09:00 sati.

Opširnije...

Organski bijeli luk bez sertifikata teško pronalazi kupce

Porodica Saše i Jelene Planinčić u sokolačkom selu Sokolovići proizvela je ove godine gotovo šest tona organskog bijelog luka i za sada teško dolaze do kupaca jer nemaju odgovarajući sertifikat, rekla je Srni Jelena Mićić, rukovodilac Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, Područna jedinica Sokolac.

Opširnije...

Aktivnosti vezane za tranziciju na novo izdanje standarda ISO/IEC 17011:2017

U skladu sa Planom prelaska na novo izdanje standarda, a koji je izradila Rukovodna grupa MAC-a (MAC/MG), sva akreditaciona tijela (uključujući BATA-u) koja podliježu opciji B do 31.12.2019. dostaviće izvještaj o samoocjenjivanju (ILAC A3) u kojem je pored ostalog, potrebno opisati na koji način akreditaciono tijelo ispunjava zahtjeve novog izdanja standarda ISO/IEC 17011:2017.

Opširnije...

Poziv za učešće na radionici “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima“

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Centrom za energiju, okolinu i resurse – CENER 21 Sarajevo, organizira besplatnu radionicu na temu “Unaprjeđenje energijske efikasnosti i upravljanje energijom u industrijskim preduzećima”, koja će se održati 25.10.2019. godine u prostorijama Komore u Sarajevu (Branislava Đurđeva 10).

Opširnije...

Međunarodni sajam SHF stavlja Sarajevo na svjetsku mapu halal industrije

Nakon izuzetno uspješne realizacije prošlogodišnjeg sajma Bosna Bank International (BBI), Islamic Development Bank Group (IsDB) i IsDB Group Business Forum THIQAH u saradnji sa Islamskom zajednicom u BiH, po drugi put organiziraju Međunarodni sajam halal-industrije Sarajevo Halal Fair (SHF) 2019 koji će se održati u Sarajevu od 26. do 28. septembra.

Opširnije...

Promjena vizuelnog identiteta Instituta

Na prijedlog direktora Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine Aleksandra Cincara, Kolegij Instituta je na sjednici održanoj 13. 2. 2019. godine donio odluku o pokretanju aktivnosti za promjenu vizuelnog identiteta Instituta – logotipa.

Opširnije...

Svi Bimal proizvodi u kategoriji BEZ GMO

Fabrika za proizvodnju jestivog ulja Bimal se od samog pokretanja proizvodnje, još 2003. godine opredijelila za BEZ GMO proizvode. Svojim članstvom u međunarodnoj asocijaciji Dunav Soja svoj izbor je i potvrdila, a danas, zahvaljujući mogućnosti da se certifikuje, Bimal proizvodi nose oznaku "BEZ GMO Proizvedeno".

Opširnije...

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

U skladu s Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, broj 62/14), Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Nacrt srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2020–2022. godina.

Opširnije...

Novi BAS standardi usvojeni metodom prijevoda

Bosanskohercegovački standardi: BAS EN 15372:2019, Namještaj – Čvrstoća, trajnost i sigurnost – Zahtjevi za stolove koji nisu za upotrebu u domaćinstvu, BAS EN 716-1:2019, Namještaj – Dječiji krevetići i sklopivi dječiji krevetići za kućnu upotrebu – Dio 1: Sigurnosni zahtjevi i BAS EN 716-2:2019, Namještaj – Dječiji krevetići i sklopivi dječiji krevetići za kućnu upotrebu – Dio 2: Metode ispitivanja, usvojeni su metodom prijevoda.

Opširnije...

Priručnik za koordinatore kvaliteta

Program certifikacije/akreditacije Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) je proces koji organizacijama zdravstvene zaštite omogućava da same izvrše kritički pregled u odnosu na federalni priznati okvir organizacijskih standarda i time ocijene dobru praksu i naprave plan razvoja službe.

Opširnije...

55. sastanak Euro-azijskog vijeća za standardizaciju, mjeriteljstvo i certifikaciju

U ruskom gradu Pjatigorsku, od 26. do 28. juna 2019. godine održana je 55. sjednica zajedničkog Vijeća za standardizaciju, mjeriteljstvo i certifikaciju (rus: MGS, eng: EASC) slјedećih država: Ruske Federacije, Republike Azerbejdžan, Republike Armenije, Republike Bjelorusije, Gruzije, Republike Kazahstan, Republike Kirgistan, Republike Moldavije, Republike Tadžikistan, Turkmenistana, Republike Uzbekistan i Ukrajine.

Opširnije...