logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Poziv za obuku facilitatora zdravstvenih ustanova

Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, 46/10 i 75/13) i Zakona o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu („Službene novine Federacije BiH“ 59/05, 52/11 i 6/17), Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ),

Opširnije...

Od 2023. Superbrands međunarodni projekat u BIH

Projekat Superbrands je međunarodni projekat koji se trenutno uspješno realizuje u 90 zemalja svijeta, a osnovni cilj jeste postavljanje određenih parametara i verifikacija brendova koji vode računa o kvalitetu proizvoda i usluga, i potrošaču u svakom smislu riječi kao i promovisanju kulture brendiranja.

Opširnije...

Usvojen nacrt izmjena i dopuna Halal standarda BAS 1049

U četvrtak, 03. novembra 2022. godine u hotelu Senad od Bosne na jezeru Modrac (Lukavac) održana je 36. redovna sjednica Tehničkog komiteta za hranu - BAS/TC 43. Oragnizator sastanka bio je Institut za standardizaciju BiH, a domaćin Agencija za certificiranje halal kvalitete BiH.

Opširnije...

Drugi Forum Kvaliteta 2022

U Ministarstvu privrede Kantona Sarajevo su 19.10.2022 godine, potpisani ugovori s predstavnicima nevladinih organizacija, udruženja i kompanija koje su prošle javne pozive Ministarstva za organizacije poslovnih ili drugih sajamskih aktivnosti.

Opširnije...

Hrana sa dodatkom loše higijene

Iako neispravna hrana može izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje, ugostitelji i trgovci u Republici Srpskoj, sudeći po podacima inspekcije, ne pridaju previše pažnje higijeni objekata i radnika koje su zaticali bez važeće sanitarne knjižice.

Opširnije...

Poziv za učešće u javnim konsultacijama

U skladu sa Odlukom o postupku srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama Bosne i Hercegovine, Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine pripremio je Prijedlog srednjoročnog plana rada Instituta za standardizaciju Bosne i Hercegovine za period 2023-2025. godine.

Opširnije...

Dva nova BAS standarda usvojena metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 1, Informacione tehnologije, usvojio je metodom prijevoda drugo izdanje standarda BAS ISO 22793:2022, Lanac blokova (Blockchain) i tehnologije distribuiranog evidentiranja (DLT) – Rječnik.

Opširnije...

Promotivni video o eurokodovima

U sklopu realizacije ČRA-ÚNMZ-ISBIH projekta „Jačanje kapaciteta nacionalne infrastrukture kvaliteta za standardizaciju i ocjenu građevinskih proizvoda u Bosni i Hercegovini” pripremljen je i objavljen promotivni video o eurokodovima.

Opširnije...

BAS ISO/IEC 27014 usvojen metodom prijevoda

Institut za standardizaciju Bosne i Hercegovine, putem Tehničkog komiteta BAS/TC 1, Informacijske tehnologije, usvojio je drugo izdanje standarda BAS ISO/IEC 27014:2022, Informacione tehnologije – Tehnike sigurnosti – Upravljanje sigurnošću informacija,

Opširnije...

Vispak dobio sertifikat IFS Food v 7

Nakon što su u junu prošle godine dobili IFS v 6,1 sertifikat i time dokazali svjetski standard kontrole sigurnosti hrane i nivoa kvaliteta proizvođača, kompanija Vispak je završila i certifikaciju po zahtjevima IFS verzije 7.

Opširnije...

Targer Q-Con 2022 - Konferencija o totalnom upravljanju kvalitetom

U BiH industriji se kvalitet uglavnom svodi na proces kontrole kvaliteta. Pri tome postoji jedan veliki paradoks. Niti se ta kontrola izvodi sistematično, niti je ta kontrola najbolji način postizanja kvaliteta, niti se engleski pojam “Quality control“ treba prevoditi kao kontrola kvaliteta.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Grad Prijedor potvrdio BFC certifikat

U utorak, 7. juna, je proveden drugi nadzor BFC certifikata za Grad Prijedor, provedene su provjere postupanja u oblasti privrede, saradnje sa investitorima, komunikacije sa javnošću, strateško opredjeljenja Gradske uprave,

Opširnije...