logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Prvi poziv za dane kvaliteta u zdravstvu 2023

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) objavljuje svim zainteresovanima, svojim saradnicima, zdravstvenim menadžerima, koordinatorima kvaliteta, vanjskim ocjenjivačima i facilitatorima da će se Dani kvaliteta u zdravstvu 2023., Stručni seminar za koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače kvaliteta, facilitatore, menadžere ustanova, zdravstvene radnike i saradnike održati u periodu 06, 07 i 08.12.2023. godine u Sarajevu na temu „Unapređenje sigurnosti pacijenta“.

Opširnije...

Tri BiH standarda usvojena metodom prijevoda

Standardi BAS ISO 30401:2023 Sistemi upravljanja znanjem - Zahtjevi, BAS ISO 30422:2023 Upravljanje ljudskim resursima - Učenje i razvoj i BAS ISO 21503:2023 Upravljanje projektima, programima i portfoliom - Uputstvo za upravljanje programom, usvojeni su metodom prijevoda.

Opširnije...

Evropski inspektori sprovode audit u mliječnom sektoru BiH

Generalni direktorat za zdravlje i sigurnost hrane Evropske komisije (DG SANTE) u periodu od 1. do 13. juna 2023. godine, sprovest će audit u mliječnom sektoru Bosne i Hercegovine za procjenu službenih kontrola nad proizvodnjom i sertifikacijom mlijeka i mliječnih proizvoda za ljudsku potrošnju namjenjenu za izvoz u Evropsku uniju.

Opširnije...