logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Stratifikacija je tehnika koja se koristi u kombinaciji sa drugim alatima za analizu podataka. Kada su podaci iz različitih izvora ili kategorija spojeni, značenje podataka može biti nevidljivo. Tu pomaže ova tehnika, koja razdvaja podatke tako da obrasci mogu da se vide tj. omogućava da se više podskupova predstavi na jednom dijagramu. 

Kada koristiti stratifikacioni dijagram
- Pre prikupljanje podataka
- Kada podaci dolaze iz više izvora, kao što su smene, dani u nedelji, dobavljači ili grupe stanovništva
- Kada analiza podataka zahteva razdvajanje različitih izvora podataka

Na sajtu Američkog društva za kvalitet (American Society for Quality) možete pročitati više informacija o ovom alatu kao i da preuzmete template za izradu svog Stratifikacionog dijagrama.

Primer Stratifikacionog dijagrama:

alati kvaliteta stratifikacioni dijagram