logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Gantogram (Gantov dijagram) je tip stubastog dijagrama koji ilustruje raspored projekta. Gantogram ilustruje početne i krajnje datume pojedinačnih elementa projekta kao i njihov pregled.  Neki gantogrami takođe prikazuju zavisnost (tj. prednost mreže) odnosa između aktivnosti. Gantogrami se mogu koristiti kako bi prikazali trenutni raspored grafikona

Na sajtu Američkog društva za kvalitet (American Society for Quality) možete pročitati više informacija o ovom alatu kao i da preuzmete template za izradu svog Stratifikacionog dijagrama.

Primer Gantograma:

alati kvaliteta gantogram