logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem, kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekta u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom. Ovaj standard je deo najpoznatije serije standarda ISO 9000 koji pored njega sadrzi više standarda od kojih su neki:

 

ISO 9000 – Osnove i rečnik: predstavlja koncept sistema upravljanja kao i terminologiju koja se koristi;
ISO 9004 – Rukovođenje sa ciljem ostvarivanja održivog uspeha organizacije - Pristup preko menadžmenta kvalitetom.
ISO 19011 – uputstvo za proveravanje sistema menadzmenta

 

Sistem upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 standardu, zasniva se kako na procesnom pristupu (PDCA ciklus) tako i na sedam principa upravljanja, a to su:
● princip 1: fokus na korisnike,
● princip 2: liderstvo,
● princip 3: uključivanje zaposlenih,
● princip 4: procesni pristup,
● princip 5: poboljšanje,
● princip 7: upravljanje odnosima

 

Ovi principi se mogu koristiti od strane menadžmenta, kao okvir za usmeravanje organizacije u pravcu poboljšanja performansi. Principi su izvedeni iz kolektivnog iskustva i znanja stručnjaka širom sveta koji učestvuju u radu Tehničkog komiteta ISO/TC 176 (Upravljanje kvalitetom i obezbeđenje kvaliteta), koji je odgovoran za razvijanje i održavanje ISO 9000 standarda.

ISO 9001 je pogodan za sve organizacije koje žele da poboljšaju način upravljanja, bez obzira na veličinu ili delatnost organizacije. Pored toga, ISO 9001 je kompatibilan sa drugim standardima sistema menadžmenta kao sto su OHSAS 18001 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu i bezbednost i Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine ISO 14001. Oni dele mnoge principe tako da je česta praksa da se standardi objedinjuju prilikom implementacije i sertifikacije.

 

Standard je evoluirao kroz verzije:
- 9001:1987 – Deo serije ISO 9000 standarda, „Model obezbedjenja kvaliteta u dizajnu, proizvodnji, instalacijama i usluživanju". Naglasak je na uskladjenost sa procedurama umesto samog procesa upravljanja
- 9001:1994 – naglasak na obezbedjenje kvaliteta putem preventivnih akcija, umesto samo finalne provere, kao i uskladjenost sa procedurama.
- 9001:2000 – zaokret u ophođenju prema kvalitetu stavljanjem u prvi plan upravljanje procesom, kao i uključivanjem višeg menadženta u cilju integracije kvaliteta u poslovni sistem
- 9001:2008 – verzija koja je donela razjašnjenje postojećih zahteva iz verzije 9001:2000 i izmene sa namerom da se poboljša doslednost sa ISO 14001 standardom

Najnovija verzija standarda je 9001:2015. Poboljšanja u odnosu na prethodnu verziju su:

- Veće isticanje angažovanosti rukovodstva
- Pomaže prikazu organizacionih rizika i prilika na struktuisan način
- Korišćenje pojednostavljenog jezika i opšte strukture i termina, posebno korisno organizacijama koje koriste višestruke sisteme menadžmenta
- Efektivnije prikazivanje upravljanje lancima snabdevanja
- Jednostavniji za uslužne organizacije i organizacije bazirane na znanju

 

Svrha ovog standarda je povećanje efikasnosti organizacije kroz primenu procesnog pristupa. Njegova prednost je obezbeđenje veza između pojedinačnih procesa, sektora i njihove interakcije. Definisanjem ulaznih i izlaznih elemenata svih procesa i definisanjem potrebnih resursa stvara se polazna osnova za planiranje, kao i povratna informacija o zadovoljstvu kupaca. Ovakav model povećava poverenje klijenata u proizvod/uslugu i vodi ka boljem pozicioniranju na tržištu.

 

Prednosti implementacije ISO 9001 standarda za organizaciju:
- Efikasniji način rada tako da su svi procesi prilagođeni i razumljivi svima u organizaciji i biznisu, što povećava efikasnost i produktivnost a smanjuje interne troškove.
- Ispunjava Zakonske i regulatorne zahteve
- Omogućava ekspanziju na nova tržišta, na klijente i sektore koji zahtevaju sertifikat pre započinjanja posla
- Identifikuje i prikazuje rizike u vezi sa organizacijom