logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Globalsert doo

GLOBALSERT je privredno društvo u privatnom vlasništvu osnovano 2009. godine. Od osnivanja pa do danas, postali smo sertifikaciona organizacija koje uspešno vrši sertifikacije, nadzorne provere i resertifikacije sistema menadžmenta.

Opširnije...

Cert plus

"CERT-PLUS" je osnovan 2009. godine u Nišu kao Agencija za inženjering sistema menadžmenta i bavili smo se Inženjeringom i Sertifikacijom sistema menadžmenta kao ovlašćeni predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike "LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o." , akreditovana od strane ČAI (Češki Akreditacioni Institut), sa kojom i danas veoma uspešno sarađujemo, na šta smo veoma ponosni, kao I na činjenicu da izdajemo međunarodno priznate sertifikate za sisteme menadžmenta (ISO standarde).

Opširnije...

Institut za standardizaciju Srbije

Sertifikaciono telo Instituta za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu STISS) nastalo je kao posebna organizaciona jedinica Instituta u skladu sa novim obavezama predviđenim Zakonom o standardizaciji(’’Službeni glasnik Republike Srbije br 36/2009 i br 46/ 2015) i Odlukom o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju (’’Službeni glasnik Republike Srbije br 93/2015 i br27/2016)

Opširnije...

Kvalitet a.d.

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “KvalitetNiš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Opširnije...

Det Norske Veritas Adriatica

DNV GL- Business Assurance je vodeće svetsko sertifikaciono telo koje svojim aktivnostima pomaže organizacijama u potvrđivanju sistema, proizvoda, ljudi, opreme i lanaca snabdevanja kroz usluge sertifikacije, verifikacije, procene i edukacije.

Opširnije...

IBI Cert doo

Sertifikaciono telo IBI Cert je ogranak Instituta za unapređenje poslovanja d.o.o. koji se od 2021. godine bavi poslovima sertifikacije sistema menadžmenta, sertifikacije procesa, proizvoda i usluga, obukama kao i drugim poslovima koji omogućuju postizanje, održavanje i dokazivanje usaglašenosti.

Opširnije...

Dokomis doo

Dokomis doo je nezavisna sertifikaciona kuća koja je osnovana 2016. godine u Beogradu. Ključna delatnosti kompanije je sertifikacija i nadzor sistema menadžmenta prema međunarodnim standardima.

Opširnije...

Bureau Veritas

Osnovan 1828, Bureau Veritas je međunarodna grupacija specijalizovana za poslove inspekcija, analize, provere i sertifikacije proizvoda, infrastrukture (zgrade, industrijske lokacije, opremu, brodove itd.) i menadžment sistema u odnosu na regulative ili standarde.

Opširnije...

Quality Austria Center

Quality Austria Center d.o.o. (QAC) je regionalna kancelarija renomirane međunarodno priznate sertifikacione kuće Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, prisutne u 40 zemalja u svetu, a među njima i u Srbiji od 2008.g.

Opširnije...

DOO Pancert Novi Sad

Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta DOO Pancert Novi Sad osnovano je u januaru 2002. godine i jedno je od prvih akreditovanih sertifikacionih tela u Republici Srbiji (akreditacioni broj 08-004). Osnivač privrednog društva DOO Pancert Novi Sad je "JUGOINSPEKT-NOVI SAD ".

Opširnije...

Eurofins Food Assurance

Eurofins Food Assurance je globalni partner od poverenja koji podržava proizvođače hrane i hrane za životinje, proizvođače i trgovce na malo da identifikuju i ublaže rizike bezbednosti i integriteta u celom njihovom lancu vrednosti.

Opširnije...

DQS

Sa svojim iskusnim auditorima i akreditacijama koje poseduje, sertifikaciono telo DQS je spremno da odgovori na specifične zahteve tržišta u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta, procesa, proizvoda i osoblja, kastomizovanih provera i obuka.

Opširnije...

YUQS

JUQS se bavi sertifikacijom različitih sistema menadžmenta, a akreditovan je za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu i bezbednošću hrane.

Opširnije...

TÜV Rheinland InterCert

TÜV Rheinland Group je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela osnovano 1872. godine sa sedištem u Kelnu, a usmereno na pružanje tehničkih usluga. TUV Rheinland Group ima 17.000 zaposlenih na 500 lokacija u 65 zemalja.   

TÜV Rheinland InterCert d.o.o., kao članica grupacije posluje od 2006. godine.

Opširnije...

SIQ

SIQSlovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, ispitivanja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.

Opširnije...

StandCert

StandCert d.o.o. - Vaš pouzdan partner u postupku sertifikacije. Zajedno stvaramo nove vrednosti i činimo svet sigurnijim. StandCert d.o.o. Beograd, privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, osnovano je 2008 godine.

Opširnije...

SGS

SGS Grupa (Société Générale de Surveillance) iz Ženeve posluje od 1878. godine, zapošljava više od 64.000 eksperata u oko 150 zemalja, u 800 filijala i 350 laboratorija na svih šest kontinenata i predstavlja najveću svetsku kompaniju za verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju kvaliteta.

Opširnije...