logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Bureau Veritas

Osnovan 1828, Bureau Veritas je međunarodna grupacija specijalizovana za poslove inspekcija, analize, provere i sertifikacije proizvoda, infrastrukture (zgrade, industrijske lokacije, opremu, brodove itd.) i menadžment sistema u odnosu na regulative ili standarde.

Opširnije...

DQS

Sa svojim iskusnim auditorima i akreditacijama koje poseduje, sertifikaciono telo DQS je spremno da odgovori na specifične zahteve tržišta u oblasti sertifikacije sistema menadžmenta, procesa, proizvoda i osoblja, kastomizovanih provera i obuka.

Opširnije...

Institut za standardizaciju Srbije

Sertifikaciono telo Instituta za standardizaciju Srbije (u daljem tekstu STISS) nastalo je kao posebna organizaciona jedinica Instituta u skladu sa novim obavezama predviđenim Zakonom o standardizaciji(’’Službeni glasnik Republike Srbije br 36/2009 i br 46/ 2015) i Odlukom o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za standardizaciju (’’Službeni glasnik Republike Srbije br 93/2015 i br27/2016)

Opširnije...

Cert plus

"CERT-PLUS" je osnovan 2009. godine u Nišu kao Agencija za inženjering sistema menadžmenta i bavili smo se Inženjeringom i Sertifikacijom sistema menadžmenta kao ovlašćeni predstavnik i partner sertifikacione kuće iz Češke Republike "LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o." , akreditovana od strane ČAI (Češki Akreditacioni Institut), sa kojom i danas veoma uspešno sarađujemo, na šta smo veoma ponosni, kao I na činjenicu da izdajemo međunarodno priznate sertifikate za sisteme menadžmenta (ISO standarde).

Opširnije...

DOO Pancert Novi Sad

Društvo za sertifikaciju sistema menadžmenta DOO Pancert Novi Sad osnovano je u januaru 2002. godine i jedno je od prvih akreditovanih sertifikacionih tela u Republici Srbiji (akreditacioni broj 08-004). Osnivač privrednog društva DOO Pancert Novi Sad je "JUGOINSPEKT-NOVI SAD ".

Opširnije...

SIQ

SIQSlovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, ispitivanja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.

Opširnije...

SGS

SGS Grupa (Société Générale de Surveillance) iz Ženeve posluje od 1878. godine, zapošljava više od 64.000 eksperata u oko 150 zemalja, u 800 filijala i 350 laboratorija na svih šest kontinenata i predstavlja najveću svetsku kompaniju za verifikaciju, kontrolisanje i sertifikaciju kvaliteta.

Opširnije...

YUQS

JUQS se bavi sertifikacijom različitih sistema menadžmenta, a akreditovan je za obavljanje poslova sertifikacije sistema menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom, bezbednošću i zdravljem na radu i bezbednošću hrane.

Opširnije...

TÜV Rheinland InterCert

TÜV Rheinland Group je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela osnovano 1872. godine sa sedištem u Kelnu, a usmereno na pružanje tehničkih usluga. TUV Rheinland Group ima 17.000 zaposlenih na 500 lokacija u 65 zemalja.   

TÜV Rheinland InterCert d.o.o., kao članica grupacije posluje od 2006. godine.

Opširnije...

Globalsert doo

GLOBALSERT je privredno društvo u privatnom vlasništvu osnovano 2009. godine. Od osnivanja pa do danas, postali smo sertifikaciona organizacija koje uspešno vrši sertifikacije, nadzorne provere i resertifikacije sistema menadžmenta.

Opširnije...

Eurofins Food Assurance

Eurofins Food Assurance je globalni partner od poverenja koji podržava proizvođače hrane i hrane za životinje, proizvođače i trgovce na malo da identifikuju i ublaže rizike bezbednosti i integriteta u celom njihovom lancu vrednosti.

Opširnije...

Dokomis doo

Dokomis doo je nezavisna sertifikaciona kuća koja je osnovana 2016. godine u Beogradu. Ključna delatnosti kompanije je sertifikacija i nadzor sistema menadžmenta prema međunarodnim standardima.

Opširnije...

StandCert

StandCert d.o.o. - Vaš pouzdan partner u postupku sertifikacije. Zajedno stvaramo nove vrednosti i činimo svet sigurnijim. StandCert d.o.o. Beograd, privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, osnovano je 2008 godine.

Opširnije...

Kvalitet a.d.

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “KvalitetNiš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Opširnije...

Quality Austria Center

Quality Austria Center d.o.o. (QAC) je regionalna kancelarija renomirane međunarodno priznate sertifikacione kuće Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH, prisutne u 40 zemalja u svetu, a među njima i u Srbiji od 2008.g.

Opširnije...

Det Norske Veritas Adriatica

DNV GL- Business Assurance je vodeće svetsko sertifikaciono telo koje svojim aktivnostima pomaže organizacijama u potvrđivanju sistema, proizvoda, ljudi, opreme i lanaca snabdevanja kroz usluge sertifikacije, verifikacije, procene i edukacije.

Opširnije...