logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Hrvatsko društvo menadžera kvalitete - HDMK

O HDMK:

HDMK je osnovano 3.7.1996. godine. Broji preko 150 članova iz zemlje i inozemstva. Cilj je HDMK okupljanje stručnjaka iz područja kvalitete zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9000, ISO 14000 i drugih.

Opširnije...

ContiTech Fluid Serbia d.o.o.

O ContiTech Fluid-u:

Kompanija Continental je osnovana 1871. u Hanoveru kao akcionarsko društvo pod imenom “Continental Caoutchouc und Gutta-Percha Companie”. Vremenom se kompanija razvijala u pogledu spektra proizvoda, broja zaposlenih, ali i geografske rasprostranjenosti.

Opširnije...

Strauss Adriatic d.o.o.

Strauss Adriatic-u:

Današnji "Strauss Adriatic" d.o.o. koji je osnovan 1992. godine kao porodično preduzeće, u potpunosti pripada kompaniji "Strauss Coffee", najjačoj u Jugoistočnoj Evropi u proizvodnji tradicionalne kafe i na 6. mestu po prometu kafe u svetu.

Opširnije...

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije - AKSS

O AKSS:

Asocijacija za kvalitet i standardizaciju Srbije je nepolitička i neprofitna organizacija, koja ima za cilj da:

  • doprinosi unapređenju standardizacije, kvaliteta i poslovanja radi konkurentnog uključivanja naše privrede i društva u međunarodno tržište;
  • podstiče naučni i stručni rad u oblasti standardizacije i sistema menadžmenta;
  • inicira i pomaže razvijanje sistema obrazovanja i osposobljavanja kadrova za kvalitet i standardizaciju.
Opširnije...

Grindex d.o.o. Kikinda

O Grindex d.o.o.:

GRINDEX je proizvođač brusilica za brušenje cilindričnih površina – spoljnih i unutrašnjih prečnika, čela, konusa, spoljnih i unutrašnjih navoja, složenih profila i po tehničkom zadatku.

Opširnije...