logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

O HDMK:

HDMK je osnovano 3.7.1996. godine. Broji preko 150 članova iz zemlje i inozemstva. Cilj je HDMK okupljanje stručnjaka iz područja kvalitete zbog razvijanja, promicanja i širenja politike i razvoja sustava upravljanja kvalitetom sukladno sa zahtjevima međunarodnih normi ISO 9000, ISO 14000 i drugih.

 

Zadatak je HDMK unapređivanje teorije, prakse i kulture kvalitete, podržavanje i provođenje znanstvenog i stručnog rada u području upravljanja, osiguranja i kontrole kvalitete te zalaganje za potpuniju primjenu rezultata znanstveno-istraživačkog i stručnog rada u unapređivanju sustava kvalitete u Republici Hrvatskoj. HDMK je do sada organiziralo i uspješno održalo 20 međunarodnih simpozija o kvaliteti, na kojima je sudjelovalo oko 1000 autora iz 30 zemlje svijeta, sa 701 znanstvenim i stručnim radom objavljenim u zbornicima. Visoki pokrovitelji 10. simpozija održanog u ožujku 2009. godine u Zadru, 15. simpozija održanog 2014. godine u Zagrebu i 20. simpozija održanog 2019. godine u Puli, bili su tadašnji predsjednici, odnosno Predsjednica Republike Hrvatske.

HDMK okuplja znanstvenike i stručnjake, menadžere kvalitete, okoliša, sigurnosti, rizika te auditore, savjetnike i sve druge koji se izravno ili neizravno bave problemima kvalitete, s ciljem:
- stvaranja mogućnosti za zajednički pristup unapređenju kvalitete,
- organiziranog djelovanja na promociji i popularizaciji kvalitete sustava upravljanja,
- širenju kulture kvalitete,
- zaštite strukovnih interesa članova,
- uzdizanje znanstvenih i stručnih kadrova u području upravljanja kvalitetom.

HDMK i njegovi članovi ostvaruju djelatnost u duhu afirmacije politike kvalitete i unapređivanja tržišnog gospodarstva, društvene odgovornosti i opće demokratizacije društva. Članovi HDMK istaknuti su znanstvenici i stručnjaci u području sustava upravljanja i drugima: prorektori i dekani fakulteta, istaknuti sveučilišni profesori, političari, vrhunski menadžeri u hrvatskim poduzećima, ravnatelji brojnih institucija i agencija te stručnjaci iz prakse koji svakodnevno promiču načela upravljanja kvalitetom u različitim djelatnostima u svojim poduzećima i drugim organizacijama.

HDMK je u dosadašnjem radu pokrenulo niz inicijativa u svrhu povećanja konkurentnosti gospodarstva te kvalitetnijeg pozicioniranja Republike Hrvatske na međunarodnom tržištu, kao što su:
- MSEECQI – pokretanje Inicijative za kvalitetu zemalja srednje i jugoistočne Europe te potpisivanje Memoranduma o suradnji i razumijevanju, a kojeg su potpisnici organizacije, fakulteti i asocijacije iz: Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Češke, Slovačke, Srbije, Poljske, Rusije, Rumunjske i Hrvatske;
- Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Predsjednici Republike Hrvatske;
- Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Hrvatskoj gospodarskoj komori;
- Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Hrvatskoj udruzi poslodavaca;
- Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“ i potpora najavljenom projektu uvođenja sustava kvalitete u javnu upravu RH, Ministarstvu uprave;
- Inicijativa upućena Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti za ustanovljenje Znanstvenog vijeća za kvalitetu pri HAZU;
- Inicijativa „Kvaliteta kao strategija“, upućena Ministarstvu regionalnog razvoja i europskih fondova, koje je najavilo donošenje institucionalnog okvira za donošenje sveobuhvatne strategije razvoja Hrvatske do 2030. godine;
- Inicijativa za uspostavljanje godišnje Nagrade Dr. sc. Josip Čiček za najbolje studentske radove iz područja sustava upravljanja;
- te niz drugih inicijativa.

 

Ključni ljudi (stručnjaci u oblasti menadžment sistema): Doc. dr. sc. Miroslav Drljača

Uža ekspertska oblast:

Sustavi upravljanja i tehnologija prometa i transport

Kraća radna biografija:

Rođen je u Mostaru (BiH) 1959. godine. Doktor je ekonomskih znanosti, znanstvena grana organizacija i menadžment te znanstveni suradnik i docent u području tehničkih znanosti – polje: tehnologija prometa i transport. Doktorirao je na Sveučilištu u Rijeci, Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija u Opatiji, 2010. godine. Na istom je fakultetu magistrirao 2004. godine. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1982. godine. Osnovnu školu završio je u Velikoj Gorici, a srednju ekonomsku u Zagrebu.
Dosadašnji radni vijek proveo je u civilnom zračnom prometu radeći na operativnim (5. godina) i menadžerskim pozicijama (30 godina) u zrakoplovnoj kompaniji i zračnoj luci. Zaposlen je na Zračnoj luci Zagreb d.o.o. od 1994. godine, gdje je radio na brojnim menadžerskim (direktorskim) pozicijama (financije, komercijala, trgovina, ugostiteljstvo, promet, teretni promet) uključivo i pozicije Menadžera kvalitete te Predsjednika Uprave i Direktora.
Sustavima upravljanja i kvalitetom intenzivno se bavi od 1997. godine kada je završio poslijediplomsko obrazovanje za upravljanje kvalitetom prema europskoj harmoniziranoj shemi, prema programima EOQ i stekao svjetski priznate diplome EOQ Menadžer kvalitete (1997.) i EOQ Auditor kvalitete (1998.), EOQ Menadžer okoliša (2003.), EOQ Auditor okoliša (2004.), EOQ Project Manager (2011.), EOQ Management System Senior Consultant (2013.), EOQ Risk Manager (2015.) i EOQ Process Manager (2016.). Permanentno se obrazuje. Osim formalnog obrazovanja (fakultet, magisterij, doktorat) imam oko 1.000 sati specijalističkog obrazovanja iz područja sustava upravljanja i organizacije te tehnologije prometa. Auditor je za sustav kvalitete ISO 9001 te za sustav upravljanja okolišem ISO 14001, u najvišem (A1) statusu s međunarodnim iskustvom.

Objavio je preko 150 znanstvenih i stručnih radova u zemlji i inozemstvu. Sudjelovao je na više od 130 međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova koji tretiraju problematiku sustava upravljanja i zračni promet. Kao gost predavač održao je više predavanja na fakultetima sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku te na veleučilištima VERN, Šibenik i Rijeka. Dana 14.7.2017. godine, odlukom Senata Sveučilišta Sjever, izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta i nositelj je nekoliko kolegija.

Član je Hrvatskog društava ekonomista, Hrvatskog društva za kvalitetu, Udruge menadžera kvalitete Bosne i Hercegovine, Asocijacije za kvalitet Bosne i Hercegovine, Hrvatskog znanstvenog društva za promet (ugasilo se), Američkog društva za kvalitetu (ASQ-American Society for Quality) sa sjedištem u SAD-u, Hrvatskog društva menadžera kvalitete u kojem obnašam dužnost Predsjednika od 2009. godine. Jedini je hrvatski član Međunarodne akademije za kvalitetu (IAQ-International Academy for Quality). Član je Znanstvenog vijeća za promet Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Idejni je začetnik i prvi predsjednik MSEECQI (Middle and South East European Countries Quality Initiative – Inicijativa za kvalitetu zemalja srednje i jugoistočne Europe) koju čini četrnaest institucija, fakulteta i društava iz devet zemalja.) Počasni je član The Managers of Quality and Production Association, Czestochowa, Poljska. Član je znanstveno uređivačkog kolegija nekoliko inozemnih znanstvenih i stručnih časopisa.

Urednik je više zbornika radova s međunarodnih simpozija o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete i Hrvatskog društva za kvalitetu. Urednik je nekoliko knjiga.

Dobitnik je najviših individualnih priznanja za kvalitetu u Republici Hrvatskoj: Povelje Hrvatskog društva za kvalitetu za promicanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu (2005); Plakete Hrvatskog društva menadžera kvalitete (2009.), Nagrade za životno djelo Hrvatskog društva menadžera kvalitete (2016.), Povelje Hrvatskog društva za kvalitetu za poseban doprinos u edukaciji i promociji kvalitete (2016.) te Nagrade grada Velike Gorice s likom Nikole Škrleca Lomničkog, za svekoliki doprinos i iznimna dostignuća u profesionalnoj i znanstvenoj karijeri, kao i za nesebičan i volonterski rad u lokalnoj zajednici (2018). Dobitnik je i visokih društvenih priznanja za rad u sportu. Dva puta odlikovan od Predsjednika Republike.

 

Dodatne informacije

 • Adresa:
 • Radoslava Cimermana 36a, 10000 Zagreb, Hrvatska
 • Telefoni:
 • +38516556233
 • E-mail:
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Web site:
 • www.hdmk.hr
 • Matični broj:
 • 1237357
 • PIB:
 • 52439382255
 • Godina osnivanja:
 • 1996