logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Akcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “KvalitetNiš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

 

 

Kvalitet” a.d. Niš je akreditovan za:

- ispitivanje proizvoda (akreditacioni broj 01-001)
- sertifikaciju proizvoda (04-001)
- sertifikovanje sistema menadžmenta (08-007)
- etaloniranja merila (02-041)
- kontrolisanje proizvoda (06-003)

U okviru međunarodne IECEE CB šeme “Kvalitet” a.d. Niš je Nacionalno sertifikaciono telo (NCB) za izdavanje i priznavanje CB sertifikata i prihvaćena ispitna 
laboratorija (CBTL).

Laboratorije koje su deo “Kvalitet” a.d. Niš su akreditovane od strane Akreditacionog tela Srbije koje je potpisnik multilateralnog sporazuma o priznavanju akreditacije sa Evropskom organizacijom za akreditaciju (EA), potpisnik IAF MLA sa Međunarodnim forumom za akreditaciju (IAF) i ILAC MRA sporazuma sa Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC). Izveštaji koje izdaje “Kvalitet” a.d. Niš su priznati u svim zemljama čija su akreditaciona tela potpisnici ovih sporazuma, uključujući sve zemlje Evropske unije, i mogu predstavljati osnov za stavljanje CE znaka na proizvode.

Ispitivanja se obavljaju prema najnovijim harmonizovanim standardima, a i izveštaji se prihvataju širom sveta. Preko tri¬deset godina ispitivanja i ocenjivanja usaglašenosti elektrotehničkih proizvoda, akreditacije, imenovanja i član¬stva u domaćim i međunarodnim organizacijama su potvrda kompetentnosti i visoke stručnosti.

 

Imenovanja

Od strane nadležnih ministarstava Republike Srbije “Kvalitet” a.d. Niš je imenovan za telo za ocenjivanje usaglašenosti proizvoda prema:

- Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (RiTTo)
- Pravilniku o elektromagnetskoj komaptibilnosti (EMC)
- Pravilniku o električnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru određenih granica napona (LVD)
- Pravilniku o bezbednosti mašina (MD)

Registracioni broj “Kvalitet” a.d. Niš kao imenovanog tela je И005.

 

Sertifikacija sistema menadžmenta

“Kvalitet” a.d. Niš je akreditovan za vršenje ocenjivanje i sertifikacije sledećih sistema menadžmenta:

- Sistem menadžmenta kvalitetom (9001)
- Sistem upravljanja zaštitom životne sredine (14001)
- Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu (18001)
- Medicinski uređaji - Sistemi menadžmenta kvalitetom (13485)

a obavlja i ocenjivanje i sertifikaciju i:

- Sistema menadžmenta bezbednošću hrane (HACCP/22000)
- Sistema menadžmenta bezbednošću informacija (27001)

 

Nejonizujuće zračenje

Od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite žitovne sredine “Kvalitet” a.d. Niš je ovlašćen za obavljanje sledećih poslova:

- Sistematsko ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za VF područje;
- Ispitivanje nivoa zračenja izvora nejonizujućih zračenja od posebnog interesa u životnoj sredini za VF područje.

 

Osobe za kontakt

 
Ime i Prezime

Funkcija

e-mail
Vladimir Vukašinović generalni direktor Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Jordan Jović direktor Sektora za sertifikaciju Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Nikola Igić rukovodilac Sektora za ocenjivanje Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Zvonimir Vučković rukovodilac Sektora za ispitivanje Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Dodatne informacije

 • Adresa:
 • Bulevar Svetog cara Konstantina 82-86
 • Mesto:
 • 18000 Niš
 • Telefoni:
 • 018 550 766, 018 550 624
 • E-mail:
 • Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 • Web site:
 • www.kvalitet.co.rs
 • Matični broj:
 • 07302606
 • PIB:
 • 100615217
 • Godina osnivanja:
 • 1981.
 • Broj akreditacije:
 • 01-001
  04-001
  08-007
  02-041
  06-003

 • Izdat od:
 • ATS
 • Područje akreditacije:
 • Ispitivanje i kontrolisanje elektrotehničkih i gasnih aparata
  Ispitivanje nivoa nejonizujućih zračenja
  Sistemi menadžmenta: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 13485
  Etaloniranje merila

 • Broj proverivača:
 • 2