logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Predstavljamo: TQ Net Consulting

2018.07. tq net consulting logoTQ Net Consulting je konsultantska kuća koja se bavi optimizacijom i reinžinjeringom poslovnih procesa, razvojem ljudskih potencijala i primenom savremenih metoda u upravljanju proizvodno - poslovnim sistemima.

Opširnije...

Predstavljamo: MAGAT Inženjering Beograd

Znak MAGATMAGAT Inženjering se prvenstveno bavi izvođenjem obuka u oblastima sistema menadžmenta i metrologije (Trening centar Magat-a), kao i implementacijom standarda ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001.

Opširnije...

Predstavljamo: Sertifikaciono telo Kvalitet a.d.

kvalitet ad logo praviAkcionarsko društvo za ispitivanje kvaliteta “Kvalitet“ Niš je osnovano 1981. godine i prva je organizacija u Srbiji koja je akreditovana od strane tadašnjeg Jugoslovenskog akreditacionog tela (JUAT), prethodnika Akreditacionog tela Srbije (ATS) za ispitivanja i sertifikaciju proizvoda.

Opširnije...

Predstavljamo: Sertifikaciono telo Certop

certopSertifikaciono telo Certop Co Kanjiža, kao posrednik stručnosti i pouzdanosti sa međunarodno priznatim sertifikatima i visokoprofesionalnim kvalitetom usluga, svojim poslovnim partnerima doprinosi konkurentnosti i direktno potpomaže u procesu integracije na međunarodno tržište.

Opširnije...

Predstavljamo novog člana: PFI d.o.o.

Prima-Food-Industry logo"Prima Food Industry" je kompanija koja je osnovana 01.01.2010.godina, čija je osnovna delatnost proizvodnja prehrambenih proizvoda i koja je renomirani proizvodjač najvećih brendova u regionu u kategorijama kečapa, majoneza, senfa, soseva, dresinga, sokova od povrća i voća, maragarina, biljnih kremova, napitaka na bazi sojinih proteina i sličnih proizvoda.

Opširnije...

Predstavljamo: Konsultantska kuća Q-Expert Consulting

Q-Expert ConsultingQ-EXPERT CONSULTING d.o.o. je vodeća konsultantska organizacija u regionu u oblasti projektovanja, uspostavljanja i primene sistema menadžmenta prema zahtevima međunarodnih standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISOiIEC 17020, ISO/TS 16949, ISO 13485, CE znak, itd.

Opširnije...

Predstavljamo: Konsultantska kuća PDCA Konsalting, Novi Sad

PDCA KONSALTING DOO Novi Sad je konsultantska kuća, koja pruža usluge konsaltinga iz oblasti implementacije Sistema menadžmenta, međunarodnih standarda i drugih naprednih tehnika i alata, kojima se unapređuje efektivnost i efikasnost organizacija i time uvećava njihova konkurentnost i inovativnost.

Opširnije...

Predstavljamo: Konsultantska kuća DQMS

DQMSAgencija za konsalting i menadžment „DQMS"- pruža konsultantske usluge na projektovanju sistema menadžmenta, vrši usaglašavanje sa zahtevima standarda: ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001; ISO ISO 22000; IFS; BRC; HACCP; 27001; ISO 17025; ISO 50001 i dr.; angažovanjem priznatih stručnjaka sa velikim dugogodišnjim iskustvom u oblasti standardizacije i sertifikacije,, koji su osnov za delatnost, kao i suštinski preduslov za uspešnost svake organizacije.

Opširnije...

Predstavljamo: Konsultantska kuća Q-System

Q-SystemAgencija za konsalting "Q-System" sa sedištem u Kragujevcu je osnovana 2005 sa misijom da svojim delovanjem poboljša efektivnost i efikasnost poslovanja organizacija u regionu (prostor bivše Jugoslavije) - u svim sferama privrede, pružajući im najnovija znanja, metode i tehnike u oblasti sistema upravljanja.

Opširnije...

Predstavljamo: Vodič za sertifikaciju poljoprivredne proizvodnje

hrana2U okviru projekta „Tehnička pomoć u sprovođenju GlobalG.A.P-a i drugih dobrovoljnih standarda" koji je deo programa trgovinske saradnje između Švajcarske i Srbije, finansiran od strane Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO), napravljen je "Vodič za sertifikaciju poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije".

Opširnije...

Predstavljamo: Sertifikaciono telo TUV Rheinland

TUV RheindlandTÜV Rheinland Group je jedno od vodećih svetskih sertifikacionih tela osnovano 1872. godine sa sedištem u Kelnu, a usmereno na pružanje tehničkih usluga. TUV Rheinland Group ima 17.000 zaposlenih na 500 lokacija u 65 zemalja.   

TÜV Rheinland InterCert d.o.o., kao članica grupacije posluje od 2006. godine.

Opširnije...

Predstavljamo: Alati kvaliteta

Logo_maliOd marta 2013.godine, Portal Kvalitet predstavlja novu sekciju: ALATI KVALITETA!

Svi modeli upravljanja kvalitetom (QMS, TQM i dr.) zahtevaju stalno merenje i poboljšanje kvaliteta. Primenjeni alati, tehnike i metode mere karakteristike kvaliteta proizvoda, procesa ili sistema uz definisanje akcija za njihovo poboljšanje.

 

Opširnije...

Predstavljamo: Sertifikaciono telo StandCert

STANDCERT_logo_manjiStandCert d.o.o. Beograd, privredno društvo za sertifikaciju i nadzor, osnovano je 2008-11-26. Upisano je u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre.
Osnovna delatnost StandCert d.o.o. je:
• sertifikacija sistema menadžmenta
• obuka u oblasti tumačenja zahteva standarda
• obuka za interne provere

 

Opširnije...

Predstavljamo: YUQS

YUQS_logo_tanjiJUQS - Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta d.o.o. osnovano je u martu 1997. godine, kao sertifikaciono telo za sisteme menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine.
JUQS je nezavisna, nepristrasna i neprofitna organizacija, koja teži da svoje usluge učini pristupačnim za sve klijente.

Opširnije...

Predstavljamo: ISACert

ISACERT_LogoISACert je jedno od vodećih audit i sertifikacionih tela u prehrambenoj industriji i u lancu snabdevanja hranom. Usluge audita i sertifikacije pružamo globalno. Naši sertifikati su internacionalno prepoznati i prihvaćeni.

Opširnije...

Predstavljamo: konsultuj.me

konsultuj.me_logoKonsultuj.me je mrežna organizacija koja okuplja priznate stručnjake iz različitih oblasti poslovanja angažovanih na projektnoj osnovi.
Agencija pruža usluge u oblasti primene zahteva ISO i EN standarda, Kaizen i LEAN-a, izrade investicionih studija, unapređenja poslovnih procesa i organizacionog restrukturiranja.
Opširnije...

Predstavljamo: SIQ

siq.si_logoSIQ – Slovenački institut za kvalitet i metrologiju je profesionalna, nezavisna i nepristrasna institucija koja pruža integrisana rešenja u oblasti ocenjivanja sistema menadžmenta, testiranja i sertifikacije proizvoda, metrologije, kontrole tehnologije igara na sreću i obrazovanja.
Opširnije...

Savet za standarde Kanade, SCC izdaje novi alat za povećanje bezbednosti proizvoda široke potrošnje

SCC_logoSavet za standarde Kanade (SCC – Standards Council of Canada) izdaje novi alat za povećanje bezbednosti proizvoda široke potrošnje

SCC - Savet za standarde Kanade je u utorak, 4. decembra 2012.godine u Otavi, Ontario zvanično objavio publikaciju Bezbednost potrošačkih proizvoda u Kanadi: vodič za standarde i opcije ocenjivanja usaglašenosti za proizvođače, uvoznike i prodavace, sa ključnim informacijama za preduzeća o standardima za bezbednost proizvoda.

Vodič Bezbednost potrošačkih proizvoda u Kanadi je namenjen da pruži proizvođačima, uvoznicima i izvoznicima osnovno razumevanje standarda i procesa ocenjivanja usaglašenosti, kao i da ih informiše o njihovoj ulozi u svetu bezbednosti potrošačkih proizvoda.

Vodič dopunjuje Akt o bezbednosti potrošačkih proizvoda Kanade (CCPSA) koji je fokusiran na zabrani proizvodnje i uvoza opasnih materija, kao i da obezbedi da vlada ima moć da preduzme korektivne mere u vezi sa nebezbednim proizvodima.

 

Opširnije...

Bureau Veritas

BV_2006_V2

Osnovan 1828, Bureau Veritas je međunarodna grupacija specijalizovana za poslove inspekcija, analize, provere i sertifikacije proizvoda, infrastrukture (zgrade, industrijske lokacije, opremu, brodove itd.) i menadžment sistema u odnosu na regulative ili standarde.

Bureau Veritas je pozicioniran kao svetski lider, u uslugama ocenjivanja usaglašenosti i sertifikacije u oblasti kvaliteta, zdravlja i bezbednosti, životne sredine i društvene odgovornosti.

 

Prepoznat i akreditovan od strane vodećih nacionalnih i međunarodnih organizacija, Bureau Veritas je prisutan u 140 zemalja kroz mrežu koju čini više od 900 kancelarija, 340 laboratorija, preko 50.000 zaposlenih i 400.000 klijenata.

Opširnije...