logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Ovaj sadržaj je zaključan. Da bi pristupili istom, molimo Vas da se ulogujete.

Promene u SNF standardu za smeštaj radnika migranata

Stichting Normering Flexwonen (Temelj za fleksibilne stambene standarde ili SNF) upravlja registrom organizacija koji ispunjavaju stambeni standard za radnike migrante i istovremeno održava taj standard. Organizacije koje nude smeštaj za radnike migrante imaju mogućnost dobijanja SNF sertifikata.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Tehnički bilten - Evaluacija programa ocenjivanja usaglašenosti

Ovaj tehnički bilten utiče na vlasnike šema za sve nove šeme za ocenjivanje usaglašenosti (Conformity Assessment Schemes - CAS). UKAS je ozvaničio svoj postupak ocenjivanja CAS-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Usvojeno prvo izdanje IEC 62209-3, standarda koji značajno ubrzava merenje polja radio frekvencije

IEC Tehnički komitet 106 objavio je prvo izdanje IEC 62209-3, standarda koji značajno ubrzava merenje polja radio frekvencije (RF) sa bežičnih komunikacionih uređaja i njihov uticaj na ljudsko telo.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Od održivih sirovina do održivih proizvoda: standard ISCC PLUS za hranu, stočnu hranu, ambalažu i hemiju

Svaka kompanija koja želi da istakne održivost svojih proizvoda moraće da preuzme odgovornost za ceo lanac snabdevanja, sve do sirovina. ISCC Plus je brzo rastuća šema sertifikovanja koja omogućava kompanijama da budu sigurne da se sirovine koje koriste tretiraju na pravi način i da mogu da prate njihovo poreklo.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Uputstvo o proširenju opsega za ISO 15189:2012 - Akreditovane medicinske laboratorije

Raspored akreditacije UKAS-a je zvanična i detaljna izjava o obimu aktivnosti za koje je akreditovano telo (medicinska laboratorija) odobreno. UKAS nudi uslugu proširenja za opseg usluga za korisnike koji žele da dodaju ili promene spektar akreditovanih aktivnosti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorene nove javne konsultacije: Freshcare - standard za bezbednost i kvalitet sveže hrane - v 4.1

GFSI otvara novu javnu konsultaciju u okviru referentne procene Freshcare - standarda za bezbednost i kvalitet sveže hrane - izdanje 4.1 (FSQ 4.1) 1. jula 2019; pozivaju se svi da pregledaju GFSI-evu ocenu ovog programa i da proslede svoje komentare i pitanja vezana za isti.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Nova serija ISO standarda za IoMT (Internet of Media Things)

Internet medijskih stvari (Internet of Media Things - IoMT) ima potencijal da promeni naš svet masovnom razmenom podataka. ISO/IEC 23093, serija međunarodnih standarda za IoMT koje su razvili ISO i Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC), pruža zahteve i zajednički jezik koji omogućava medijskim uređajima, aplikacijama i uslugama da rade zajedno, opisujući arhitekturu i specifikacije za efikasan protok podataka između medija.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažururanje IAF-ove baze akreditovanih sertifikata (IAF CertSearch)

IAF CertSearch je globalna baza podataka u kojoj se mogu proveriti pojedinačni akreditovani sertifikati iz celog sveta, a IAF je u procesu izrade te baze podataka.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kako Kina zakonima reguliše bezbednost hrane

Uredba o primeni Zakona o bezbednosti hrane Narodne Republike Kine, izmena i dopuna, stupa na snagu od 1. decembra 2019. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

UKAS pokreće izdavanje E-sertifikata

UKAS je najavio da će od ponedeljka, 9. decembra 2019. godine, preći na elektronske potvrde o akreditaciji. Ova inicijativa proizilazi iz strateških prioriteta i označava početak modernizacije i unapređenja mrežnih usluga kako za kupce, tako i za zainteresovane strane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Tehnički bilten - ISO 14065 (verifikacija gasova sa efektom staklene bašte) i srodni standardi

Na Generalnoj skupštini IAF-a u oktobru 2019. godine objavljene su dve rezolucije koje se odnose na status ISO 14065 (Gasovi sa efektom staklene bašte - Zahtevi za validaciju gasova i verifikacionih tela za upotrebu u akreditaciji ili drugim oblicima priznavanja) i srodnim standardima u oblasti gasova sa efektom staklene bašte. Ove rezolucije su prikazane u nastavku.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen tehnički bilten za ISO/IEC 17029 (tela za validaciju i verifikaciju)

Standard ISO/IEC 17029:2019 Ocena usaglašenosti - Opšti principi i zahtevi za tela za validaciju i verifikaciju, objavljen je 30. oktobra 2019. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Clariant Licocare RBW Vita bio-aditivi za plastiku dobili nagradu za izvrsnost održivosti

Clariant je objavio da je kalifornijski Institut za Cradle to Cradle Products inovacije dodelio sertifikat Material Health Certificate GOLD i to za Licocare RBW 102 Vita, Licocare RBW 106 Vita i Licocare RBW 300 Vita - lubrikanti i disperzije na bio bazi. 

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Kružna ekonomija "prioritet broj jedan" evropskog zelenog ugovora

Ursula von der Lejen, predstojeći predsednik Komisije, želi da Evropa smanji neto emisije ugljenika na nulu do 2050.godine. A izvori iz EU kažu da će novi akcioni plan za kružnu ekonomiju činiti „polovinu“ smanjenja ugljenika koja se očekuju u okviru Zelenog ugovora.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Ažuriran ISO standard za CFI kodove

Sve veća složenost u trgovini finansijskim instrumentima globalno je rezultirala potrebom za setom međunarodnih kodeksa kako bi svi mogli da govore istim jezikom. Međunarodni standard koji definiše ove kodove, poznate kao CFI kodovi, upravo je revidiran.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Novi broj časopisa ISO focus za novembar/decembar 2019.god.

ISO organizacija je izdala novi broj časopisa ISO focus za period novembar/decembar 2019.godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

BSI objavio draft verziju PAS 1880

BSI (British Standards Institution) je objavio draft verziju PAS (Publicly Available Specification) 1880: Smernice za razvoj i procenu upravljačkih sistema za automatizovana vozila i poziva sve zainteresovane strane da pošalju komentare do 9. decembra.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

TÜV-ov izveštaj: Pogledajte rezultate tehničkih pregleda u Nemačkoj - koji su automobili najkvalitetniji?

Ukupni pobednik, pobednik među SUV-ovima i vozilima starima od dve do tri godine je Mercedes-Benz GLC koji ima samo 2.17 posto nedostataka.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravo je objavljen novi međunarodni standard za verifikaciona tela

Validacija ili verifikacija informacija prijavljenih u tvrdnjama je ključni način da se pokaže da je ono što je rečeno pouzdano i istinito. Ali samo ako oni koji to potvrđuju rade ispravno. Upravo objavljeni novi ISO i IEC standard osiguraće da su validatori i verifikatori kompetentni, tako da svi mogu imati poverenja u tvrdnje.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Globalno prepoznavanje PTP-a (Proficiency Testing Providers-a)

Uloga pružatelja usluga testiranja stručnosti (Proficiency Testing Providers - PTP) važan je deo procene usaglašenosti i infrastrukture kvaliteta. Usluge koje pružaju su od vitalnog značaja za pomoć laboratorijama i, gde je to primenljivo, inspekcijskim telima da pokažu važnost rezultata koje proizvode.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Izgradnja organizacione otpornosti: ažuriran ISO standard za kontinuitet poslovanja

Prirodne katastrofe, požari, pitanja lanca snabdevanja ili sajber napadi samo su neke od mnogih neočekivanih, ali mogućih pretnji neometanom poslovanju bilo koje organizacije. Dosledno i robusno planiranje kontinuiteta poslovanja - šta treba uraditi kada dođe do katastrofe -najbolja je odbrana.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorena nova javna konsultacija za higijenu GFSI verzije 8

Kao deo razvoja Verzije 8 Zahteva za benčmarking GFSI-a, GFSI je sa velikim zadovoljstvom podneo predložene dodatke koji se odnose na projektovanje higijenskog dela kroz konsultacije sa zainteresovanim stranama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Brzo rastuće tržište nutritivnih dodataka ishrani

Međunarodne agencije naporno rade na razvoju i ažuriranju zakonodavstva koje reguliše složen segment, od proizvodnje do uvoza i izvoza, dodataka ili dijetalne hrane da bi se osigurala zaštita potrošača.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Licocare RBW dobio Material Health sertifikat

Licocare RBW kompanija koja proizvodi maziva i sredstva za raspršivanje zasnovana na obnovljivim sirovinama dobila je potvrdu da je svoju proizvodnju učinila efikasnijom i održivijom dobijanjem Material Health sertifikata.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan gradova

Više od polovine svetske populacije živi u gradovima, a očekuje se da se taj broj do 2050. godine udvostruči, navodi Međunarodna organizacija za standardizaciju ISO povodom današnjeg Svetskog dana gradova, koji se ove godine obeležava sa temom „Menjanje sveta: inovacije i bolji život za buduće generacije” („Changing the world: innovations and better life for future generations”).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Verifikacija i validacija: Zašto je novi standard ISO/IEC 17029 važan

Toni Čokoloneli tvrdi da je njegova čokolada 100% besplatna. DHL ima za cilj nultu emisiju do 2050. Bosch planira da njihova proizvodnja bude bez emisije ugljenika do 2020. Anheuser-Busch InBev tvrdi da je to najučinkovitija svetska pivara sa najboljom efikasnošću u potrošnji vode. Kao potrošač, investitor ili poslovni partner, kako znate da su ove tvrdnje tačne i realne? Novi ISO IEC 17029 predviđa zahteve za nezavisnu verifikaciju i validaciju.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Dodeljene prve MPACE akreditacije

Agencija za akreditaciju Ujedinjenog Kraljevstva (UKAS) odobrila je prve akreditacije za BS 70000:2017 prema novoj šemi akreditacije za medicinsku fiziku i kliničko inženjerstvo (MPACE).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

GLOBALG.A.P. postao partner sa platformom održivog pirinča (SRP)

GLOBALG.A.P. je 7. oktobra objavio svoje partnerstvo sa Platformom održivog pirinča (SRP - Sustainable Rice Platform), na ANUGA 2019. u Kelnu, Nemačka.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Komitet ISO, IEC i ITU za JPEG dobio "Emi" nagradu

Stručnjaci koji stoje iza standarda za JPEG dobili su priznanje od strane američke Akademije za televizijsku umetnost i nauku za Inženjerski doprinos na 71. dodeli Emi nagrada 23. oktobra 2019.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Materijali za obuku dostupni na IAF sajtu

Internet stranica IAF-a (http://www.iaf.nu) ima novu sekciju sa materijalima za obuku koja sadrži linkove na korisne materijale i resurse kao što su kursevi za e-učenje, kutije za informacije i prezentacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen video snimak Evropske organizacije za akreditaciju pod naslovom “Šta predstavlja EA?”

Evropska organizacija za akreditaciju (EA) je na svom sajtu, 21. oktobra 2019. godine, objavila video snimak pod naslovom ,,Šta predstavlja EA?”.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS Food verzija 7: javne konsultacije

IFS je objavio da je završen Nacrt za verziju 7 standarda IFS Food. Zahvaljujući velikoj podršci Međunarodnog tehničkog odbora IFS-a, nacionalnih radnih grupa IFS-a i proširene osnovne grupe i velikom broju povratnih informacija u anketi, razvili su IFS Food verziju 7.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Vebinar o novoj UKAS bazi akreditovanih sertifikata

UKAS je nedavno održao vebinar sa zinteresovanim stranama kako bi se konsultovao o novoj UKAS bazi akreditovanih sertifikata. Ova nova inicijativa obezbediće mehanizam za verifikaciju tj proveru da li sertifikaciona tela poseduju UKAS akreditaciju za sertifikaciju sistema menadžmenta (npr. ISO 9001).

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardizacija biostimulanata i đubriva

Poljoprivreda se ubrzano razvija. Iako postoji sve veća potražnja potrošača za održivijim procesima i proizvodima, industrija nastavlja da razvija inovativne tehnologije. Kao rezultat toga, biostimulansi, đubriva i dodaci osnovnih minerala, postaju sve atraktivniji.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Bezbednost hrane "od farme do trpeze"

Transport i skladištenje su nerazdvojni elementi menadžmenta bezbednošću hrane. Upravo su objavljene nove međunarodne smernice ISO/TS 22002-5 koje će pomoći da se osigura bezbednost na svakom mestu duž lanca ishrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Upravo su objavljene nove smernice za stručnjake za standarde

Upravo su objavljene nove međunarodne smernice za kompetencije koje se zahtevaju od stručnjaka za standarde kako bi se poboljšale i uskladile potrebne veštine i privukli novi talenti u zajednicu standarda.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Svetski dan standarda

Svake godine 14. oktobra članice IEC, ISO i ITU proslavljaju Svetski dan standarda, kao način odavanja priznanja hiljadama eksperata širom sveta za zajednički napor uložen u proces donošenja dobrovoljnih tehničkih sporazuma koji se objavljuju kao međunarodni standardi.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Danska najavila zabranu PFAS hemikalije u papiru i kartonu koji je u kontaktu sa hranom

Danska je završila savetovanje o svom nacrtu Pravilnika o, između ostalog, zabrani PFAS hemikalija u papirima i kartonu koji je u kontaktu s hranom. Predlaže se da odredbe stupe na snagu 1. jula 2020. godine.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Zdrava ishrana za svet bez gladnih - tema ovogodišnjeg svetskog dana hrane

Zdrava ishrana za svet bez gladnih” („Healthy Diets for a #ZeroHunger World”) tema je ovogodišnjeg Svetskog dana hrane.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prvi put održan međunarodni forum „Standardizacija 2019“ u Rusiji

Prvi međunarodni forum za standardizaciju, „Standardizacija 2019“ održan je u Rusiji, u Sankt Peterburgu 10. i 11. oktobra 2019. godine. Oko 400 predstavnika vlade, privrednih i javnih organizacija iz Ruske Federacije imalo je priliku da razgovara o najaktuelnijim problemima međunarodne, regionalne i nacionalne standardizacije.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EU razmatra uvođenje "semafor" sistema za obeležavanje hrane. Šta to znači?

Sistem oznaka je jednostavan za implementaciju, a kupcu će pomoći u donošenju odluke, jer među mnoštvom proizvoda nije lako razaznati koji sadrže zdrave, a koji nezdrave sastojke, kazala je članica odbora i potpredsednica eurosocijalista Biljana Borzan.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Evropska unija ima novo pravilo o kućnim aparatima, ovo se tiče svakoga

Evropski parlament je još 2017. godine usvojio Izveštaj o produženju trajanja uređaja, a usvojeni su i predlozi o zabrani programiranog kvarenja, zabrani neodvojive ugradnje vitalnih delova kao i o većoj dostupnosti rezervnih delova na tržištu i uvođenju oznake minimalnog trajanja uređaja.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Standardi koji će električne trotinete učiniti bezbednijim

Šetajući gradskim ulicama, pešaci su se nedavno suočili sa novom pojavom. Kao veoma popularan način prevoza nametnuli su se električni trotineti, koje sve veći broj ljudi koristi za vožnju trotoarom ili biciklističkim stazama.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Objavljen tehnički izveštaj o terminološkom održavanju lekova

Identifikacija lekova (IDMP-identification of medicinal products) često je regulatorni zahtev i sve je potrebnija kako se svet kreće ka integrisanoj zdravstvenoj zaštiti zasnovanoj na verifikaciji globalnog lanca snabdevanja. ISO-ovim IDMP standardima upravo se pridružio novi tehnički izveštaj ISO/TR 14872, koji opisuje ključna razmatranja za organizacije koje žele da postanu dobavljači za održavanje terminologije IDMP-a.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

EN 16247-1 - Kako pomoću energetskog audita postići energetsku efikasnost

U kontekstu povećanja cena energije i sve veće pažnje na životnu sredinu, obezbeđivanje energetske efikasnosti je sve više i više strateško pitanje za preduzeća i potrošače, kao i za kreatore politika.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

IFS HPC anketa - u susret novoj verziji standarda IFS HPC 2.0 v

IFS će sledeće godine objaviti reviziju standarda za domaćinstvo i ličnu negu IFS HPC (Household and Personal Care) Standard version 2.0.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Prehrambeni proizvodi na biljnoj bazi - novi BRC-GS standard koji je u fazi razvoja

Kada je Beyond Meat Burger predstavljen u Nemačkoj, proizvod je rasprodat za nekoliko minuta. To je još jedan pokazatelj da su potrošači sve spremniji da razmotre alternative za mesne proizvode u biljnoj hrani.

Registrujte se da bi videli ceo članak...

Otvorena nova konsultacija za benčmarking: JFS-C

GFSI otvara novu konsultaciju sa zainteresovanim stranama za Japansko udruženje za menadžment bezbednošću hrane - JFSM (Japan Food Safety Management Association).

Registrujte se da bi videli ceo članak...