logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Dve obuke: Interna provera prema zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014 i SRPS EN ISO 22301:2020 - ISS


• Interna provera sistema menadžmenta bezbednošću informacija (ISMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014 (praktična obuka)

Datum: 23. i 24. marta 2020.


Interne provere predstavljaju alat kojim se potvrđuje primena standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014, kao i efektivnost sistema. Ovaj dvodnevni vebinar omogućiće vam bolje razumevanje koncepta upravljanja bezbednošću informacija. Pored toga, naučićete kako da planirate i izvršite proveru vašeg ISMS-a i njegove usaglašenosti sa zahtevima SRPS ISO/IEC 27001:2014, kao i da pripremite izveštaj o tome.

Obuka sadrži praktične vežbe čiji je cilj osposobljavanje polaznika za sprovođenje internih provera. Polaznici će kroz praktične primere i predavanja biti upoznati sa: principima i tehnikama provere prema zahtevima standarda SRPS ISO ISO 19011:2018; zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 27001:2014; korišćenjem veština provere; osnovnim konceptima provere, kao što su planiranje, izrada programa provere, načini sprovođenja provere i izveštavanje o nalazima provere.

Prijavite se preko ovog linka.

 


• Interna provera sistema menadžmenta kontinuitetom poslovanja (BCMS) u skladu sa zahtevima standarda SRPS EN ISO 22301:2020,

Datum: 13. i 14. aprila 2021. godine.


Ostvarenje kontinuiteta poslovanja svakako je jedan od prioritetnih ciljeva svih organizacija. Usvajanje i razvoj BCMS-a prema zahtevima standarda SRPS EN ISO 22301:2020 ima za cilj da pomogne organizacijama da ostvare kontinuitet poslovanja i održivost poslovnog sistema i u situacijama izazvanim nepredviđenim događajima. Pohađanjem ove obuke steći ćete znanja i razviti veštine neophodne za sprovođenje internih provera u vašim organizacijama.


Ova obuka razvija potrebne veštine za izveštavanje o primeni i efikasnosti procesa zasnovanih na SRPS EN ISO 22301:2020. Koristeći praktične primere tokom ove obuke naučićete kako da započnete proveru, pripremite i sprovedete aktivnosti provere, sastavite i distribuirate izveštaje o proveri i dovršite sve aktivnosti u okviru razvoja vašeg sistema BCMS.


Predavač na oba vebinara je Vladimir Simić, ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti sistema menadžmenta, član Komisije CASCO u ISS-u, konsultant, IRCA sertifikovani trener, višegodišnji menadžer za obuke, menadžer sistema kvaliteta, menadžer zaštitom životne sredine, proveravač za QMS, EMS, OHSAS i ISMS.

Prijavite se preko ovog linka.