logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Radionica: Izgradnja HSbooster EU Standardization Training Academy

 

Standardizacija i standardi mogu biti dragocena sredstva za transfer, komercijalizaciju i valorizaciju rezultata istraživanja projekata H2020 i Horizont Evropa koje finansira EK. Međutim, procesi standardizacije i aktivnosti istraživačkih projekata imaju različitu dinamiku, a opšta svest o standardizaciji među istraživačima je niska. Ova radionica ima za cilj da okupi akademsku zajednicu, stručnjake za standardizaciju i ostale stručnjake kako bi razgovarali o svojim iskustvima i naučenim lekcijama u obuci za standardizaciju. Štaviše, ova radionica će pokrenuti pitanje služenja potrebama EU projekata u obuci veština standardizacije – koje veštine su potrebne i kako se mogu poboljšati.

 

Ciljni učesnici

-Stručnjaci za standardizaciju sa iskustvom u obuci i obrazovanju
-Projekti H2020 i Horizont Evropa finansirani od strane EK sa interesovanjem za standardizaciju.
-Kreatori politika i donosioci odluka.
-Predstavnici ESO-a, NSB-a i SDO-a.

 

Dnevni red
11:00 - 11:10 Uokvirivanje radionice i njenog obima - Nicholas Ferguson, Trust-IT Services & Coordinator, HSbooster.eu

11:10 - 11:20 Delovi slagalice standardizacije koji nedostaju – Šta smo naučili iz Studije obima EK za Kodeks prakse o standardizaciji – Gergeli Tardos, službenik za politiku u Generalnom direktoratu za istraživanje i inovacije Evropske komisije

11:20 - 11:30 HSbooster.eu Akademija za obuku o standardizaciji - Ivana Mijatović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka

11:30 - 12:10 Okrugli sto sa govornicima (kako služiti zajednici malih i srednjih preduzeća, StandICT.eu EUOS Standards Academi, valorizacija rezultata istraživanja i inovacija o standardizaciji)

 

Rai Valshe, profesor na Univerzitetu Dublin Citi (CHAIR)
Ivana Mijatović, redovni profesor Univerziteta u Beogradu
Marija Janković, postdoktorski naučni saradnik Instituta za informacione tehnologije Centra za istraživanje i tehnologiju Hellas (CERTH), Grčka
Brian McAuliffe, direktor tehnoloških standarda u HP-u
Maitane Olabarria, generalni sekretar za standarde za mala preduzeća (SBS)

12:10 - 12:55 Okrugli sto o aktuelnim programima obuke i obrazovanja

Pernille Arendsdorf Bengtsen, menadžer projekta u Dansk Standardu (CHAIR)
Ashok Ganesh, direktor tržišne perspektive i inovacije u CEN CENELEC-u
David Bosvarthick, direktor za nove tehnologije (NET) u ETSI
Daniel Masso Aguado, šef odeljenja za znanje i agendu 2030 u UNE
Daniele Gerundino, član odbora Italijanskog studijskog centra za standardizaciju (UNI) i profesionalna podružnica Univerziteta Sveta Ana u Pizi (Italija)
Herman Berens, šef odeljenja za nauku i istraživanja u DIN Deutsches Institut fur Normung e. V
12:55 - 13:00

Završna reč – Glavni detalji sa radionice - Nikolas Ferguson

 

Izvor: hsbooster.eu