logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Vebinar: Akreditacija naspram sertifikacije u ocenjivanju usaglašenosti - ANSI

 

Datum: 29. septembar

Vreme: 20:00 - 21:00h

„Akreditacija“ i „Sertifikacija“ se često koriste kao sinonimi, i iako su povezani i podjednako važni u sistemu ocenjivanja usaglašenosti, ova dva pojma znače sasvim različite stvari. Korišćenje termina na odgovarajući način omogućava bolje razumevanje ocenjivanja usaglašenosti i uloge koju svaki termin igra.

Akreditacija je potvrda treće strane o kompetentnosti entiteta za određene zahteve (npr. međunarodni standardi). Koristi se da potvrdi da entitet ima odgovarajuću nadležnost i sistem menadžmenta za pravilno obavljanje aktivnosti ocenjivanja usaglašenosti, kao što je sertifikacija organizacija, osoba, sistema, procesa ili proizvoda u okviru definisanog obima.

Sertifikacija pokazuje da proizvod, usluga, sistem, proces ili osoba ispunjava (usaglašen je sa) specificiranim zahtevima (npr. međunarodnim standardima), koje je potvrdila treća strana.

Na ovom vebinaru će se definisati akreditacija i sertifikacija i ispitati kako su one povezane u okviru sistema ocenjivanja usaglašenosti i razmotriti razlike između termina. Razgovaraće se o različitim vrstama dostupnih akreditacija i sertifikata. I na kraju, kroz primere će biti pokazano kako pravilno koristiti termine.

 

Ključne tačke:

  • Definisati akreditaciju i sertifikaciju
  • Razumeti odnos
  • Shvatiti razlike
  • Razumeti kako pravilno koristiti termine
  • Naučiti različite vrste dostupnih akreditacija i sertifikata

 

Registrujte se ovde.