logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Set informativno-instruktivnih seminara na Tari 2023.- IIS ITC

.

U naznačenom terminu biće organizovana 4 informativno-instruktivna seminara sa atraktivnim programima rada u području standarizacije, saglasno zahtevima međunarodnih ISO standarda:

1. Kako uvesti sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i zdravljem i bezbednošću na radu

2. Kako uvesti sistem menadžmenta bezbednošću informacija

3. Kako primeniti metode i tehnike unapređenja sistema menadžmenta

4. Obuka za interne proveravače sistema menadžmenta:

 - kvalitetom ISO 9001

 - životnom sredinom ISO 14001

 - zdravljem i bezbednošću na radu ISO 45001

 - laboratorijama ISO/IEC 17025

 - hranom ISO 22000

 - energijom ISO 50001

 - bezbednošću informacijama ISO/IEC 27001

 

Za komercijalne uslove i detaljan program seminara pogledajte prilog (program seminara i prijavni list) ili posetite ITC sajt na adresi http://www.itcns.rs gde takođe možete preuzeti program seminara i prijavni list.

Preuzmite Prijavni list
Preuzmite Program rada seminara