logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Besplatan vebinar: Svest o Tisax-u i nedavna dešavanja - DQS

 

Datum i vreme: 18.03.2023. 04:00 PM - 05:30 PM

 

Sadržaj kursa:

1) Kratak uvod o TISAX-u
2) Cilj i prednosti TISAX-a
3) Obim
4) Razlika između 27K i TISAX-a
5) Nivoi procene i njen cilj
6) TISAX proces procene
7) Kako DQS može pomoći kompanijama u TISAX proceni

 

Ovde se možete prijaviti na vebinar.