logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

63503204d18160dd6a733e989b70c404

Autor:  

Dr Ilija Đekić

Razvoj metoda i tehnika poboljšanja kvaliteta predstavlja proces koji traje od polovine prošlog veka. U svom razvojnom putu, razvijen je čitav niz alata i tehnika koje su namenjeni prevashodno sistemu upravljanja kvalitetom.

 

Sa druge strane, industrija hrane, gde je bezbednost hrane sastavni deo kvaliteta, je modifikovala i prilagođavala postojeće ili razvijala sopstvene metode i tehnike poboljšanja. Rezultat razvoja tih metoda su dokaziva poboljšanja koja su našla svoju primenu u bilo kom segmentu lanca ishrane kao i u bilo kom procesu ili pogonu proizvodnje hrane.

Udžbenik je koncipiran u šest poglavlja koja obrađuju sledeće:

- Prvo poglavlje daje uvodna razmatranja sa ciljem da se čitalac uvede u problematiku fenomena kvaliteta i da ga upozna sa osnovnim učenjem "gurua kvaliteta.

- Drugo poglavlje uvodi čitaoca u osnove troškova kvaliteta i u razlikovanje pojmova kvaliteta proizvoda, kvaliteta procesa i kvaliteta sistema.

- Treće poglavlje opisuje osnovne osnovne alate, tehnike i metode poboljšanja kvaliteta koji imaju svoju primenu u proizvodnji hrane.

- Četvrto poglavlje daje pregled dodatnih alata, tehnika i metoda poboljšanja kvaliteta koji imaju svoju primenu u proizvodnji hrane.

- Peto poglavlje opisuje četiri koncepta poboljšanja koja imaju svoju primenu u proizvodnji hrane – reinženjering, benčmarking, lean menadžment i 6 sigma.

- Šesto poglavlje daje osnovne termine, definicije i skraćenice iz oblasti poboljšanja bezbednosti i kvaliteta hrane.

Poglavlja su ilustrovana studijama slučaja (case studies), koja, uz dodatno približavanje materije čitaocu, predstavljaju smernice za praktičnu primenu metoda i tehnika poboljšanja bezbednosti i kvaliteta hrane.