logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Bosna i Hercegovina prvi put na ICAR listi, međunarodni standard za kontrolu proizvodnosti

Međunarodna organizacija za kontrolu proizvodnosti (ICAR) je kako kažu farmeri univerzalni jezik za održivo stočarstvo. Donosi međunarodno priznata pravila koja se odnose na mjerenje i izražavanje proizvodnih osobina goveda, svinja, ovaca, koza i drugih vrsta.

 

Bosna i Hercegovina u svojoj istoriji nikada nije bila članica ove organizacije, čiji članovi su najčešće udruženja uzgajivača, ali i neke stručne, naučno istraživačke organizacije i centri za proizvodnju sjemena. Ali i to se promijenilo.

Od 25. juna 2023. godine po prvi put je i predstavnik Bosne i Hercegovine član ove organizacije. Riječ je o Udruženju poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske, koje već skoro 3 godine ima i prvu elektronsku matičnu knjigu i uz podršku partnera radi kontrolu proizvodnosti. U tom kontekstu razgovarali smo i sa predsjednikom ovog udruženja, Miloradom Arsenićem, koji je i sam uzgajivač, u kontroli proizvodnosti i proizvodi oko 900.000 litara mlijeka godišnje.

"Ovo je za nas zaista veliko priznanje i stvarno nagrada za naš dosadašnji rad, a koji kreće još od 1996. godine kada je Udruženje osnovano. Nadamo se da će ovo članstvo pomoći na putu dostizanja svih standarda ICAR, ali i onih Evropske unije koji su naslonjeni na njihove preporuke. BiH je zemlja kandidat i moramo pratiti smjernice EU", rekao je Arsenić, dodavši kako su svjesni da su na početku i da se moraju usavršavati i napredovati.

 

Primjer koji treba slijediti

Posebno se zahvalio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske koje je i stručno i finansijski podržalo ove aktivnosti, kazavši kako vjeruju i u njihovu daljnju podršku. Načelnik Odjeljenja za stočarsku proizvodnju, Milan Puzigaća, naglašava da će članstvo u ICAR obezbjediti stvaranje održivog lanca vrijednosti proizvodnje hrane, ne zanemarujući integritet i dobrobit goveda.

"Nadam se da će se ovakve pozitivne inicijative preliti i na druge sektore, a posebno ovčarstvo i uzgoj goveda u sistemu krava tele. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske ima programe uzgoja u ovim oblastima i oni trebaju da budu osnova za unapređenje uzgojno-selekcijskog rada", naveo je Puzigaća, dodavši kako su u Zakonu o stočarstvu implementirali EU norme.

Sekretar Udruženja poljoprivrednih proizvođača - mljekara Republike Srpske, Aleksandar Marić navodi da trenutno u kontroli proizvodnosti imaju oko 90 uzgajivača.

"Prosječna proizvodnja po grlu u ovim stadima prelazi 7.000, a imamo rekorderke i preko 11.500 kg mlijeka u laktaciji", rekao je Marić, koji je i ovlašćeno lice ispred Udruženja u ICAR, te dodaje kako nema opuštanja.

Pomoćna matična evidencija se mora voditi, kao i podaci o plodnosti. Takođe, pojašnjava, da ovo nije jednostavan sistem. Uključeni su i Veterinarsko stočarski centar i njihova laboratorija za kontrolu mlijeka, te Savjetodavna služba Republike Srpske. Ali da je ipak sistem aktivan, da radi i da je evo rezultat vidljiv.

"Početkom jula smo održali sastanak i sa predstavnicima kancelarije za veterinarstvo BiH, na kojem je zamoljeno da se unaprijedi kvalitet obilježavanja, jer od toga zavisi i kvalitet cijelog uzgojno selekcijskog rada, dobili smo podršku", dodao je Marić posebno se zahvalivši Češkoj Republici i UNDP-u koji su pomogli u razvoju elektronske matične knjige. Istovremeno je izrazio žaljenje što je podrška projekta EU4Agri izostala kada je u pitanju unapređenje uzgojno-selekcijskog rada u BiH i dostizanje EU standarda u ovoj oblasti.

 

Značaj članstva u ICAR-u

Ova međunarodna organizacija ima više od 130 članova iz preko 55 zemalja. Sa svojim smjernicama i uslugama koje pruža nacionalnim i privatnim organizacijama pomaže u unapređenju stočarske proizvodnje u cijelom svijetu, ali i obezbjeđuje stabilnost stočarske proizvodnje. ICAR pomaže stvaranje sistema za održivu stočarsku proizvodnju zasnovanu na kvalitetu širom svijeta.

Cilj je da pruža otvorenu, ali i bezbjednu mrežu za dijeljenje, učenje i interakciju između članova i zainteresovanih strana na globalnom nivou. U tom kontekstu ICAR razvija smjernice, preporuke i pravila koja pomažu poljoprivrednicima - stočarima, inženjerima stočarstva, veterinarima i naučnicima iz ove oblasti da prate i ocjenjuju vrijednost stočarske proizvodnje.

 

 

Izvor: ekapija.com