logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Standardne operativne procedure za učinkovito upravljanje vakcinama

Radni sastanak održan 13 -14. jula 2023. u Konjicu povodom izrade „Standardne operativne procedure za učinkovito upravljanje vakcinama“ u okviru projekta pod nazivom Vođenje razvoja Standardnih operativnih procedura Procedures (SoP).

 

Sastanak je dio aktivnosti efektivnog upravljanja vakcinacijom u Federaciji BiH kojeg provode u partnerstvu UNICEF BiH i Fondacija INFOHOUSE a uz podršku Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Uposlenica naše Agencije mr.ph. Vildana Drljević bila je prisutna na navedenom sastanku I u prilogu objavljujemo SOP koji je bio prezentiran na sastanaku.

Drugi dan radnog druženja prof.dr. Sanjin Musa govorio je o mogućnostima i izazovima nadzora nad zaraznim bolestima u narednom periodu te o provođenju programa imunizacije.

 

 

Izvor: akaz.ba