logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Geolokacija drvnih sortimenata u Republici Srpskoj - nova EUDR uredba

Od 1990. godine, 420 milijuna hektara šuma izgubljeno je zbog krčenja šuma diljem svijeta, što je područje veće od Europske unije. Geolokacija brzo postaje dio rješenja.

 

Nova EUDR Uredba

Iako se većina krčenja šuma događa izvan granica EU-a, tržište EU-a izravno je odgovorno za krčenje šuma na strani potražnje. Nova Uredba EU-a o krčenju šuma (EUDR) nastoji smanjiti ulogu EU-a u krčenju i propadanju šuma. Usredotočuje se na sedam roba – stoku, drvo, palmino ulje, soju, kakao, kavu i gumu – kao i na neke izvedene proizvode uključujući kožu, čokoladu i namještaj, što predstavlja značajnu promjenu paradigme prema rješavanju krčenja šuma uzrokovanog poljoprivredom.

Jedan od novih zahtjeva EUDR Uredbe je obvezno pružanje geolokacijskih koordinata posječenog drveća. Geolokacijske koordinate potrebno je navesti u izjavama o postupanju s dužnom pažnjom koje su gospodarski subjekti dužni dostaviti u informacijski sustav prije stavljanja proizvoda na tržište EU-a ili izvoza. Stoga je to ključni dio Uredbe, koji zabranjuje stavljanje na tržište ili izvoz bilo kojeg proizvoda obuhvaćenog opsegom Uredbe čije geolokacijske koordinate nisu prikupljene i dostavljene kao dio izjave o postupanju s dužnom pažnjom.

 

Više od EUDR zahtjeva

Prednosti geolokacije nadilaze nove EUDR zahtjeve. Sječa drveća ključni je aspekt gospodarenja šumama i drvne industrije, a kako potražnja za proizvodima od drva nastavlja rasti, postaje sve važnije implementirati učinkovite i održive prakse sječe. Tehnologija geolociranja pojavila se kao moćan alat u ovom nastojanju, nudeći niz prednosti koje pojednostavljuju proces sječe drveća dok minimaliziraju njegov utjecaj na okoliš.

 

Bolja preciznost i učinkovitost

Omogućuje šumarskim stručnjacima precizno lociranje pojedinačnih stabala i cijelih sastojina. Ova točnost igra ključnu ulogu u optimizaciji postupaka sječe drveća. Poznavajući točnu lokaciju drveća, šumarski radnici mogu učinkovitije planirati i izvršavati svoje radove, smanjujući vrijeme izvođenja i troškove.

Pomaže u stvaranju učinkovitih ruta za opremu za sječu, minimizirajući nepotrebna putovanja i uznemiravanje okolnog ekosustava.

Podržavanje selektivne sječe

Selektivna sječa uključuje strateški odabir stabala koja će se ukloniti dok se druga ostavljaju da nastave rasti. Geolokacijski podaci omogućuju upraviteljima šuma da identificiraju zrela stabla koja su spremna za sječu, osiguravajući da mlađa, manja stabla ostanu netaknuta. Ova praksa promiče održivo šumarstvo dopuštajući šumi da se prirodno obnavlja i održava svoju ekološku ravnotežu tijekom vremena.

Poboljšano donošenje odluka

Uključivanje geolokacijskih podataka u operacije sječe drveća pruža dragocjene uvide za donošenje odluka. Upravitelji šuma mogu analizirati geoprostorne informacije kako bi optimizirali raspodjelu resursa. Iskorištavanjem ovih podataka mogu donositi informirane odluke koje vode boljoj produktivnosti, smanjenom otpadu i povećanoj profitabilnosti.

 

Kako izgleda primjena geolokacije na terenu?

Ovog srpnja posjetili smo FSC certificiranu šumu u blizini Gradiške u Republici Srpskoj (BiH). Lokalni šumari odveli su nas na teren gdje su se odvijali planirani radovi sječe, te su nam spremno demonstrirali pilot program geolociranja stabala predviđenih za sječu. Pogledajte impresivnu primjenu geolokacije drveća u javnom poduzeću Šume Republike Srpske.

Doznaka stabala

Slijedeći selektivnu metodu uzgoja šuma primjerenu brdovitom terenu sjeverne Bosne i Hercegovine, iskusni šumarski inženjeri identificiraju i odabiru zrela stabla za nadolazeću sječu – postupak zvan doznaka stabala. Svako stablo planirano za sječu označeno je u visini prsa identifikacijskom točkom i žigom, koje šumski radnici zaduženi za sječu lako prepoznaju. Pomoću GPS uređaja za lociranje svako doznačeno stablo se na tom mjestu i geolocira s preciznim GPS koordinatama, koje se uparuju pomoću jedinstvenog QR koda postavljenog pri dnu debla – budućeg panja.

Sječa

Dolaskom sljedeće sezone, kao i pogodnih uvjeta za sječu, šumski radnici ulaze u šumsku parcelu tražeći doznačena stabla. Pažljivo obaraju doznačena stabla ostavljajući ih na šumskom tlu. Ovakav način selektivne sječe ostavlja više prostora za napredovanje mlađih stabala u sastojini.


Geolokacija posječenih drvnih sortimenata

Nakon sječe, a prije prikupljanja posječenog materijala, šumarski inženjeri ulaze u šumsku parcelu kako bi kategorizirali posječene drvne sortimente u različite kategorije drva i uparili svaki dio posječenog drvnog sortimenta s pripadajućim GPS koordinatama. To se radi pomoću malih pločica različitih boja. Svaka boja pločice predstavlja određenu kategoriju drva, dok se jedinstveni QR kod koji se nalazi na pločici uparuje s izvornim QR kodom posječenog stabla, koji se nalazi pri dnu panja, čime se osigurava da ispravna informacija o GPS koordinatama ostaje s posječenim drvnim sortimentom i nakon izlaska iz šume.

Završna kontrola

Nakon prikupljanja posječenog, kategoriziranog i geolociranog drva iz šume na rubu ceste, ali prije utovara na kamion za prijevoz drva, nadležni šumarski inženjer na terenu još jednom provjerava svaki drvni sortiment, skeniranjem postavljenih pločica s QR kodovima posebnim ručnim uređajem. Na taj način se dodatno potvrđuje da svaki sortiment nosi odgovarajuću informaciju o GPS koordinatama njegovog podrijetla, prije izlaska iz šume. Nakon što je drvo kontrolirano, ono se označava jednostavnom oznakom (točkom), čime se označava da je završna kontrola obavljena, te je takvo kategorizirano i geolocirano drvo spremno za utovar na kamion za daljnju obradu izvan šume.

 

Geolocirana budućnost

Uz primjenu geolokacije, precizne GPS koordinate mogu pratiti svaki drvni sortiment duž lanca sljedivosti, omogućujući budućim kupcima i prodavačima najtočniji uvid u podrijetlo materijala, kao i prijeko potrebne temeljne informacije, u slučaju da se drvni sortimenti stavljaju se na tržište EU-a. Kako industrija napreduje, stalna ulaganja u geolokacijsku tehnologiju obećavaju da će dovesti do održivijih, učinkovitijih i ekološki svjesnijih praksi sječe stabala, kao i točan uvid u porijeklo drvnih proizvoda radi sprječavanja daljnjeg krčenja šuma. Prikazani pilot projekt geolokacije u javnom šumskoprivrednom poduzeću "Šume Republike Srpske" izvrstan je primjer inicijative naprednog razmišljanja koja će ovom javnom poduzeću omogućiti da ostane konkurentno i opslužuje svoje klijente s dovoljno geolokacijskih podataka, zahtijevanih novom EUDR Uredbom u slučaju da konačan proizvod, poput poznatog bosanskog namještaja, završi na području Europske unije – vjerojatan scenarij!

 

 

Izvor: adria-balkan.fsc.org