logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Zaštićene šume u Republici Srpskoj

Šume Republike Srpske su najveće šumskoprivredno poduzeće u Bosni i Hercegovini. FSC certificirano od 2008. godine, ovo poduzeće marljivo gospodari s više od milijun hektara šuma prema globalnim FSC načelima i kriterijima, primjenjujući najviše standarde zaštite šuma.

 

Više od 36000 hektara FSC certificiranog zaštićenog šumskog područja

Javnom šumskoprivrednom poduzeću Šume Republike Srpske povjereno je upravljanje najvećom površinom zaštićenih šuma u Bosni i Hercegovini (36.803,72 ha), koje se nalaze u entitetu Republika Srpska. Kako sugerira naziv, glavni cilj gospodarenja šumama u ovim šumama je zaštita prirodnog staništa, uz minimalne gospodarske zahvate. U nastavku pogledajte neka prekrasna, FSC certificirana, zaštićena šumska područja u Republici Srpskoj!

 

Prašumski rezervat Janj

Prašumski rezervat Janj kod grada Šipova zaštićen je od 1954. godine. Prostire se na 295 hektara. Dana 28. srpnja 2021. UNESCO-ov Odbor za svjetsku baštinu proglasio je strogi prirodni rezervat Janj prirodnim dobrom od svjetskog značaja u sklopu proširenja UNESCO-ve Svjetske baštine „Stare bukove šume Karpata i drugih regija Europe“. To je prvo prirodno dobro iz Bosne i Hercegovine koje je uvršteno na ovu listu UNESCO-a.

Posjetite službenu web-stranicu: prasumajanj.com

 

Prašumski rezervat Lom

Prašumski rezervat Lom, koji se nalazi u blizini grada Petrovca, jedna je od tri prašume u Bosni i Hercegovini, zaštićena je od 1956. godine, a prostire se na 297,80 hektara. Najbrojnija vegetacija koja pokriva 75% površine je tipična šuma Dinarskog gorja, zajednica bukve, jele i smreke (omjer 20:40:40).

 

Park prirode Orjen

Park prirode Orjen je zaštićeno područje dijela Orjena i Bijele Gore (sjeverna strana Orjena) na području grada Trebinja. Sa 1.894 metra nadmorske razine, Zubački Kabao je najviši od ukupno 6 vrhova iznad 1.800 metara nadmorske visine. Kao izrazito krševita planina, Orjen je sušan, iako prosječno godišnje padne 4762 mm oborina i jedno je od najkišovitijih područja u Europi. Nakon proglašenja 2020. godine, ovaj park je postao najveće zaštićeno područje u Republici Srpskoj, prostirući se na 16.715,83 hektara.

 

Park prirode Tara

Park prirode Tara je najnoviji (2022. godine), peti park prirode u Republici Srpskoj, a površinom od 14.453,38 ha, treći je po površini među svim zaštićenim područjima, iza parka prirode Orjen i nacionalnog parka Sutjeska. Glavne vrijednosti parka prirode Tara su kanjonska klisura doline rijeke Tare s brojnim brzacima, vodopadima i bukovim stablima, živopisnim krajolicima, raznolikim ekosistemima i staništima te reliktnim i endemskim biljnim zajednicama.

 

Park prirode Prača

Park prirode Prača, osnovan 2021. godine, prostire se na 4.067,89 hektara. Temeljna vrijednost ovog parka je upravo kanjonska dolina rijeke Prače, koja ima veliki broj podzemnih oblika krškog reljefa. Najznačajniji među njima su pećinski sustavi Govještica, koji svojom dužinom od 9.870 metara predstavljaju najdužu pećinu na području Republike Srpske. Pećina Banja Stijena odlikuje se velikim bogatstvom i raznolikošću stalagmita i stalaktita. Također, u okruženju kanjona Prače nalazi se značajan broj endemičnih i reliktnih vrsta.

 

Park prirode Cicelj

Park prirode Cicelj, prostire se na 330,76 ha, područje je dobro očuvanih prirodnih vrijednosti s pretežno očuvanim prirodnim ekosustavima i živopisnim krajobrazom, namijenjeno očuvanju ukupne geološke, biološke i krajobrazne raznolikosti, te zadovoljavanju znanstvenih, obrazovnih, duhovne, estetske, kulturne, turističke, zdravstveno-rekreacijske potrebe i drugih aktivnosti, usklađenih s tradicionalnim načinom života i načelima održivog razvoja. Već je identificirano čak 513 biljnih vrsta, od kojih su 43 regionalno ili globalno rijetke i zaslužuju posebnu pozornost u budućem zaštićenom području.

 

 

Izvor: adria-balkan.fsc.org