logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

Prvi poziv za dane kvaliteta u zdravstvu 2023

Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ) objavljuje svim zainteresovanima, svojim saradnicima, zdravstvenim menadžerima, koordinatorima kvaliteta, vanjskim ocjenjivačima i facilitatorima da će se Dani kvaliteta u zdravstvu 2023., Stručni seminar za koordinatore kvaliteta, vanjske ocjenjivače kvaliteta, facilitatore, menadžere ustanova, zdravstvene radnike i saradnike održati u periodu 06, 07 i 08.12.2023. godine u Sarajevu na temu „Unapređenje sigurnosti pacijenta“.

 

Molimo vas da rezervišete ove datume jer je za obnovu statusa ocjenjivača i facilitatora za 2024. godinu ovaj stručni seminar obavezan kao kontinuirana profesionalna edukacija za iste. Više detalja (agenda seminara, kotizacija, i dr.) će biti dostupno u narednom periodu na stranici AKAZ-a.

 

 

Izvor: akaz.ba