logoPK

Planirajte, radite, proveravajte i delujte kvalitetno

ESG standardi i njihova primjena u domaćem poslovnom sektoru

Vijeće stranih investitora u Bosni i Hercegovini, u okviru aktivnosti koje se odnose na promociju i uvođenje ESG standarda u kompanijama koje posluju u Bosni i Hercegovini i Zapadnom Balkanu organizuje ESG info dane (o tome smo već pisali ovde).

 

Tokom marta, Vijeće zajedno sa Advantis broker iz Banjaluke, te u partnerstvu sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) i Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove (SECO) švicarskog saveznog odjela za ekonomske poslove u sklopu implementacije projekta "ECA ESG PROGRAM - ESG aktivnosti u Bosni i Hercegovini" organizuje info dane o ESG standardima u četiri bosanskohercegovačka grada Banja Luka, Sarajevo, Tuzla i Mostar.

U okviru ovih događaja prezentiraju se primjeri i dobre prakse za održivi razvoj i jačanje investicija, te se pravi osvrt na ESG regulative i domaće zakonodavstvo.

"Pitanje uvođenja i poštivanja ESG standarda postaju sve više zastupljena u poslovanju, naročito zbog činjenice da odgovorni investitori širom svijeta sve više vode računa o zaštiti životne sredine, poštovanju prava radnika i dobrom upravljanju kompanijama. Trenutno mnoge zemlje Zapadne Evrope uvode ESG standarde u svoja nacionalna zakonodavstva i postaju dijelom obaveze za velike korporacije i ohrabruju potpuno novi set kriterijuma i smjernica za dobro upravljanje. S toga, u budućnosti će sve više i više postojati potreba da kompanije iz BiH, naročito izvozno orijentisane kompanije čiji su partneri u zemljama EU, ispune određene ESG standarde", istakla je Sanja Miovčić, izvršna direktorica Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine.

Info dani imaju za cilj upoznati BH kompanije sa ovim praksama, podijeliti međunarodna i regionalna iskustva o integraciji EGS standarda u donošenje odluka o ulaganju i pokrenuti dijalog o izazovima i mogućnostima usvajanja ESG standarda i načela u osnovnu djelatnost BH kompanija.

Domaćin događaja u Sarajevu bila je kompanija Lukavac cement, a praktična iskustva na polju ESG predstavili su još i Eastern mining, Moon BH, Tvornica cementa Kakanj, te Addiko Bank Sarajevo. Sadržajan uvid u ESG regulativu i lokalno zakonodavstvo dale su konsultanti i pravni eksperti iz kompanija Advantis Broker, dmb partners, CMS Reich‑Rohrwig Hainz i PricewaterhouseCoopers.

 

 

Izvor: ekapija.com